Mihin suunnittelua tarvitaan? 

Koska työelämässä oppiminen on ohjattua ja tavoitteellista koulutusta, tulee se suunnitella huolellisesti. Työpaikan käytännön työtehtävien lisäksi työelämässä oppimista voidaan täydentää tarpeen mukaan esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä tai itsenäisesti tapahtuvalla opiskelulla.  

Työelämässä oppimisen suunnitteluun osallistuvat:  

  • opiskelija
  • työpaikkaohjaaja
  • opettaja  

Hyvä suunnitelma toimii perustana opiskelijan tavoitteiden saavuttamiselle  

Yhdessä laadittu suunnitelma mahdollistaa, että kaikki osapuolet sitoutuvat opiskelijan opintojen edistämiseen. Opettaja vastaa suunnittelun toteuttamisesta. Opettaja ohjaa ja on tukena suunnitelman laatimisessa.

Suunnittelussa on tärkeää varmistaa, että eri oppimisympäristöissä tapahtuva oppiminen muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden. Hyvä suunnitelma mahdollistaa opiskelijan opintojen etenemisen yksilöllisesti tavoiteaikataulussa sekä toimii työpaikkaohjaajalle opiskelijan ohjaamisen työkaluna. 

Tutkinnon perusteet ohjaavat suunnittelua 

Tutkinnon perusteet ohjaavat koulutuksen järjestämistä sekä opiskelijoiden henkilökohtaisten opintopolkujen suunnittelua ja toteuttamista:

  • ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet
  • osaamisen arviointikriteerit
  • ammattitaidon osoittamistavat  

Tutkinnon perusteet löytyvät ePerusteet-palvelusta hakemalla tutkinnon nimellä.

Ammatillisia tutkintoja: 

  • Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. 
  • Ammattitutkinto tuottaa työelämän tarpeita vastaavaa kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. 
  • Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaan kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää