Mihin suunnittelua tarvitaan?

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on aina oppia uutta tai syventää osaamista. Hyvin suunniteltuna oppiminen tuottaa vahvaa osaamista. Työpaikalla oppimisen suunnitteluun kannattaa panostaa.

Työpaikalla oppiminen voidaan järjestää joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojen aikana.

Opiskelijan tavoitteet ja tarpeet sekä työpaikan mahdollisuudet ohjaavat oppimispolun suunnittelua. Sitä kartoitetaan opettajan kanssa ja peilataan tutkinnon tavoitteisiin. Kun osaamista hankitaan työpaikalla, sovitaan työpaikan kanssa työtehtävistä niiden järjestelyistä ja oppimisen ohjauksesta. Myös erityisen tuen tarve selvitetään jokaisen opiskelijan kohdalla.

Ammatillisia opintoja toteutetaan jatkossa tiiviimmin työpaikkojen kanssa. Kun työpaikan mahdollisuudet, tarpeet ja aikataulut huomioidaan niin työpaikan työssä oppimisjaksoihin panostama aika ja ohjauskin palautuu takaisin työpaikalle hyötynä.

Suunnittelussa tehdään yhteistyötä. Työpaikkaohjaajan vastuulla on suunnitella ohjaamista työpaikan toimintojen ja prosessien näkökulmasta. Opettajien pedagogista osaamista käytetään puolestaan oppimisprosessin ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

Työpaikkaohjaajan on välttämätöntä olla mukana työpaikalla oppimisen suunnittelussa. Kun työpaikkaohjaaja perehtyy opiskelijan osaamiseen ja oppimistavoitteisiin, opiskelijalla on mahdollisuus oppia oikeita asioita.

nettikuvat6