Mihin suunnittelua tarvitaan?

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on aina oppia uutta tai syventää osaamista. Hyvin suunniteltuna oppiminen tuottaa vahvaa osaamista. Siksi työpaikalla oppimisen suunnitteluun kannattaa panostaa.

Työpaikalla oppiminen voidaan järjestää joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojen aikana. Näiden suunnittelua kutsutaan HOKSin tekemiseksi ja siinä haetaan jokaiselle opiskelijalle sopivin ratkaisu ammatilliseen kehittymiseen.

Opiskelijan tavoitteet ja tarpeet ohjaavat oppimispolun suunnittelua. Sitä kartoitetaan opettajan kanssa ja peilataan tutkinnon tavoitteisiin. Kun osaamista hankitaan työpaikalla, tarvitaan suunnittelua työpaikan kanssa monipuolisista työtehtävistä, oppimisen ohjauksesta ja niiden järjestelyistä. Myös erityisen tuen tarve selvitetään jokaisen opiskelijan kohdalla.

Ammatillisia opintoja toteutetaan jatkossa tiiviimmin työpaikkojen kanssa. Kun työpaikan mahdollisuudet, tarpeet ja aikataulut huomioidaan niin työpaikan työssä oppimisjaksoihin panostama aika ja ohjauskin palautuu takaisin työpaikalle hyötynä.

Suunnittelussa tehdään yhteistyötä. Työpaikkaohjaajan vastuulla on suunnitella ohjaamista työpaikan toimintojen ja prosessien näkökulmasta. Opettajien pedagogista osaamista käytetään puolestaan oppimisprosessin ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

Työpaikkaohjaajan on välttämätöntä olla mukana työpaikalla oppimisen suunnittelussa. Kun työpaikkaohjaaja perehtyy opiskelijan osaamiseen ja oppimistavoitteisiin, opiskelijalla on mahdollisuus oppia oikeita asioita.

nettikuvat6