Mihin suunnittelua tarvitaan?

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteena on aina oppia uutta tai syventää osaamista. Hyvin suunniteltuna oppiminen tuottaa vahvaa osaamista. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun kannattaa panostaa.

Ammatillisten opintojen kokonaisuutta suunnitellaan jatkossa tiiviimmin työpaikkojen kanssa. Kun työpaikan mahdollisuudet, tarpeet ja aikataulut huomioidaan niin työpaikan työssä oppimisjaksoihin panostama aika ja ohjaus palautuu takaisin työpaikalle hyötynä.

Opiskelijan tavoitteet ja tarpeet ohjaavat oppimispolun suunnittelua. Sitä kartoitetaan opettajan kanssa ja peilataan tutkinnon tavoitteisiin. Kun osaamista hankitaan työpaikalla, tarvitaan suunnittelua työpaikan kanssa monipuolisista työtehtävistä ja ohjauksesta ja niiden järjestelyistä. Myös erityisen tuen tarve selvitetään jokaisen opiskelijan kohdalla.

Suunnittelussa tehdään yhteistyötä. Työpaikkaohjaajan vastuulla on suunnitella ohjaamista työpaikan toimintojen ja prosessien näkökulmasta. Opettajien pedagogista osaamista käytetään puolestaan oppimisprosessin ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

nettikuvat6