Mihin suunnittelua tarvitaan?

Työelämässä oppimisen tavoitteena on aina oppia uutta tai syventää osaamista. Hyvin suunniteltuna oppiminen tuottaa vahvaa osaamista. Oppimisen suunnitteluun kannattaa panostaa.

Työelämässä oppiminen voidaan järjestää oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti opintojen aikana.

Opiskelijan tavoitteet ja tarpeet sekä työpaikan mahdollisuudet ohjaavat oppimispolun suunnittelua. Sitä kartoitetaan opettajan kanssa ja peilataan tutkinnon tavoitteisiin. Kun osaamista hankitaan työpaikalla, sovitaan työpaikan kanssa työtehtävistä niiden järjestelyistä ja oppimisen ohjauksesta. Myös erityisen tuen tarve selvitetään jokaisen opiskelijan kohdalla.

Ammatillisia opintoja toteutetaan jatkossa tiiviimmin työpaikkojen kanssa. Kun työpaikan mahdollisuudet, tarpeet ja aikataulut huomioidaan niin työpaikan panostama aika ja ohjauskin palautuu takaisin työpaikalle hyötynä.

Suunnittelussa tehdään yhteistyötä. Työpaikkaohjaajan vastuulla on suunnitella ohjaamista työpaikan toimintojen ja prosessien näkökulmasta. Opettajien pedagogista osaamista käytetään puolestaan oppimisprosessin ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.

Työpaikkaohjaajan on välttämätöntä olla mukana suunnittelussa. Kun työpaikkaohjaaja perehtyy opiskelijan osaamiseen ja oppimistavoitteisiin, opiskelijalla on mahdollisuus oppia oikeita asioita.

nettikuvat6