Työelämässä oppimisessa jokaisella on oma roolinsa

Työnantaja

 • tunnistaa työelämässä oppimisen panokset ja hyödyt
 • järjestää ja varmistaa resurssit opiskelijan ohjaamiseen
 • valitsee työpaikkaohjaajan ja sopii ohjauksen jakamisesta ja resursseista
 • tiedottaa työyhteisöä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja työyhteisön rooleista

Työpaikkaohjaaja

 • vastaa opiskelijan ohjauksesta
 • perehdyttää opiskelijaa yhdessä työyhteisön kanssa
 • perehtyy oppimisen tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin
 • suunnittelee, organisoi ja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä
 • antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä
 • tekee yhteistyötä opettajan kanssa
 • tutustuu arviointikriteereihin
 • suunnittelee osaamisen näyttöjä
 • arvioi opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä opettajan kanssa
 • kehittää omaa ohjausosaamistaan

Työyhteisö

 • ymmärtää ohjauksen roolin osana työyhteisön vastuita
 • tukee ohjaajaa ja jakaa ohjaustehtävää
 • edistää oppimismyönteistä kulttuuria ja kannustaa opiskelijaa
 • antaa palautetta ja kehittää työelämässä oppimisen käytänteitä

Opiskelija

 • osallistuu omien opintojen suunnitteluun
 • hankkii osaamista työssä, oppilaitoksessa ja muissa ympäristöissä
 • pääsee osaksi työyhteisöä ja monipuolisia työtehtäviä
 • saa ohjausta työpaikkaohjaajalta, opettajalta ja koko työyhteisöltä
 • saa monipuolista palautetta oppimisestaan
 • suunnittelee osaamisen näyttöjä yhdessä opettajan ja työpaikan kanssa
 • arvioi osaamistaan
 • saa osaamisen osoittamisestaan arvioinnin

Opettaja

 • kartoittaa opiskelijan osaamistarpeet ja niihin vastaavan tutkinnon osan/osat
 • suunnittelee opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa toteuttavat opinnot eri oppimisympäristöissä
 • ohjaa opiskelijan oppimisprosessia
 • kartoittaa ja järjestää opiskelijan tarvitseman tuen
 • ohjaa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa näyttöjen toteuttamiseen
 • toteuttaa yhdessä arvioinnin työpaikan kanssa

Oppilaitos

 • järjestää opiskelijan tietopuoleiset opinnot
 • koordinoi ja kehittää yhteistyötä eri osapuolien välillä