Työelämässä oppimisessa jokaisella on oma roolinsa

Työnantaja

 • tunnistaa työelämässä oppimisen panokset ja hyödyt
 • järjestää ja varmistaa resurssit opiskelijan ohjaamiseen
 • valitsee työpaikkaohjaajan ja sopii ohjauksen jakamisesta ja resursseista
 • tiedottaa työyhteisöä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja työyhteisön rooleista

Työpaikkaohjaaja

 • vastaa opiskelijan ohjauksesta
 • perehdyttää opiskelijaa yhdessä työyhteisön kanssa
 • perehtyy oppimisen tavoitteisiin ja tutkinnon perusteisiin
 • suunnittelee, organisoi ja ohjaa tavoitteisiin perustuvia työtehtäviä
 • antaa palautetta opiskelijan kehittymisestä
 • tekee yhteistyötä opettajan kanssa
 • tutustuu arviointikriteereihin
 • suunnittelee osaamisen näyttöjä
 • arvioi opiskelijan osoittamaa osaamista yhdessä opettajan kanssa
 • kehittää omaa ohjausosaamistaan

Työyhteisö

 • ymmärtää ohjauksen roolin osana työyhteisön vastuita
 • tukee ohjaajaa ja jakaa ohjaustehtävää
 • edistää oppimismyönteistä kulttuuria ja kannustaa opiskelijaa
 • antaa palautetta ja kehittää työelämässä oppimisen käytänteitä

Opiskelija

 • osallistuu omien opintojen suunnitteluun
 • hankkii osaamista työssä, oppilaitoksessa ja muissa ympäristöissä
 • pääsee osaksi työyhteisöä ja monipuolisia työtehtäviä
 • saa ohjausta työpaikkaohjaajalta, opettajalta ja koko työyhteisöltä
 • saa monipuolista palautetta oppimisestaan
 • suunnittelee osaamisen näyttöjä yhdessä opettajan ja työpaikan kanssa
 • arvioi osaamistaan
 • saa osaamisen osoittamisestaan arvioinnin

Opettaja

 • kartoittaa opiskelijan osaamistarpeet ja niihin vastaavan tutkinnon osan/osat
 • suunnittelee opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa toteuttavat opinnot eri oppimisympäristöissä
 • ohjaa opiskelijan oppimisprosessia
 • kartoittaa ja järjestää opiskelijan tarvitseman tuen
 • ohjaa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa näyttöjen toteuttamiseen
 • toteuttaa yhdessä arvioinnin työpaikan kanssa

Oppilaitos

 • järjestää opiskelijan tietopuoleiset opinnot
 • koordinoi ja kehittää yhteistyötä eri osapuolien välillä

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää