Esimies järjestää puitteet oppimiselle

 

Esimiehen tehtävänä on luoda edellytykset työelämässä oppimiselle. Esimies varmistaa ohjauksen onnistumisen:

 

 • perehtymällä ammatillisen koulutuksen järjestämiseen.
 • tunnistamalla työpaikan soveltuvuuden eri tutkintojen oppimisympäristöksi.
 • valitsemalla työpaikkaohjaajaksi tehtävään sopivan henkilön.
 • informoimalla hyvissä ajoin koko työyhteisöä tulevasta opiskelijasta, hänen ohjaajastaan ja ohjauksen käytännöistä.
 • järjestämällä ja rytmittämällä työpaikkaohjaajalle aikaa opiskelijan perehdytykseen, opintojen suunnitteluun, opettajan työpaikkakäynteihin, säännöllisiin ohjauskeskusteluihin ja arviointiin.
 • jakamalla ohjaustehtävää muulle työyhteisölle tarkoituksen mukaisesti, jolloin opiskelija saa laajemman näkökulman toimintaan, eikä ohjaus kuormita liikaa yksittäisiä työyhteisön jäseniä.
 • huomioimalla opiskelijan, esimerkiksi iästä ja kokemuksesta johtuvat, yksilölliset ohjaustarpeet.
 • mahdollistamalla ohjaajan ohjausosaamisen kehittymisen esimerkiksi oppilaitoksen järjestämillä valmennuksilla.

Vinkkejä esimiehelle

 • Mieti, miksi otamme opiskelijan? Miksi haluamme muuttua oppimisympäristöksi?
 • Sitoudu. Varmista, että työyhteisönne on sitoutunut ohjaamaan opiskelijaa.
 • Mahdollista sujuva oppiminen työpaikalla. Varmistakaa opettajan ja ohjaajan kanssa, että opiskelijan on mahdollista tehdä opintojensa edellyttämiä työtehtäviä työpaikallanne. Miettikää miten opiskelija voi edesauttaa työpaikan arjen toiminnassa ja tavoitteissa.
 • Varmista ohjaukseen käytettävä aika ja resurssit. Tunnista ohjaamiseen liittyvät tehtävät. Työpaikkaohjaaja tarvitsee aikaa ohjaamisen lisäksi opiskelijan opintojen suunnitteluun, perehdytykseen, opettajan työpaikkakäynteihin ja oppimisen arviointiin sekä säännöllisiin ohjauskeskusteluihin opiskelijan kanssa.
 • Ota yhdessä muun työyhteisön kanssa opiskelija tasavertaiseksi työyhteisön jäseneksi.
 • Panosta työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyöhön ja vuoropuheluun
 • Selkeytä ohjauksen roolitus, se luo tehokkuutta. Jaa ohjaustehtävää työyhteisölle. Kerro työyhteisölle tulevasta opiskelijasta sekä hänen ohjaajastaan. Sopikaa miten työyhteisö voi osallistua ohjaukseen työpaikkaohjaajan tukena.
 • Tunnista nykyiset ja tulollaan olevat osaamistarpeet.
 • Kehitä kokeillen, arvioi ja opi kokeiluista.
 • Poimi ohjausosaamisen hyödyt. Hyödynnä opettajan osaaminen ja oppilaitoksen tarjoamat palvelut ja tunnista osaavan ohjaajan hyöty yrityksellenne.

Lähde: Ammattitaitoa Yhdessä -hanke.

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää