Startsida

Stöd i arbetsplatshandledning

Webbplatsen ohjaan.fi är avsedd som stöd för lärandet och handledningen som sker på arbetsplatsen. Inom yrkesutbildningen förverkligas handledningen på arbetsplatserna och i arbetsgemenskaperna av handledarna tillsammans med lärarna.

Webbplatsens innehåll är sammansatt utifrån senaste forskningsrön om lärande på arbetsplatsen, respons från handledare och god handledningspraxis i arbetslivet. Innehållet och materialen betjänar yrkesutbildningen.