Stöd i arbetsplatshandledning

Verktygslåda

Här hittar du material och länkar om arbetsplatshandledningen

Öppna verktygslådan

Webbplatsen är avsedd som stöd för lärandet och handledningen som sker på arbetsplatsen.

Kuvituskuva, aihe tasa-arvo

Innehållet är sammansatt utifrån senaste forskningsrön om lärande på arbetsplatsen, respons från handledare och god handledningspraxis i arbetslivet.

För läroanstalter

Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet för arbetsplatshandledare

Läs mer