Startsida

Stöd för arbetsplatshandledningens vardag

Webbplatsen ohjaan.fi är avsedd som stöd för lärandet och handledningen som sker på arbetsplatsen. Inom yrkesinriktad utbildning förverkligas handledningen på arbetsplatserna och i arbetsgemenskaperna av handledarna tillsammans med lärarna.

Webbplatsens innehåll är sammansatt utifrån senaste forskningsrön om lärande på arbetsplatsen, respons från handledare och god handledningspraxis i arbetslivet. Innehållet och materialen betjänar den yrkesinriktade utbildningens hela verksamhetsfält. Innehållen gällande läroavtalstutbildning har disponerats till en helhet och dem hittar du i verktygsmenyn.

Aktuellt – ohjaan.fi-webinarier

Ohjaan.fi-webinarserien för lärare Bästa stödet för reformen.
Hur hjälper ohjaan.fi lärarna? Kom med och bekanta dig med webbplatsen och verktygen tillsammans med andra lärare och dela med dig av dina tankar om aktuella teman inom handledning.
Webinarseriens  teeman och scheman.
Sparat material hittar du här.

 

Vad behöver du hjälp med? Välj ämnesområde nedan.