Stöd och arbetsredskap
för handledning i lärande
i arbetslivet

För arbetsplatshandledareFör läroanstalterHandledningsHJÄLP

Aktuellt

För arbetsplatshandledare

Arbetsplatshandledarens

Roller och uppgifter


Vid lärande i arbetslivet har arbetsplatshandledaren, förmannen, läraren och den studerande egna roller.

Arbetsplatshandledarens

Verktygsback


Använd centralt material för lärande i arbetslivet och handledning.

handledarens OCH MENTORNS

Webbutbildning


Handledning i lärande i arbetslivet (på svenska), Mångkulturell handledningen och för mentorer Handledning i lärande i arbetslivet för företagare i läroavtalsutbildning (på finska)

För läroanstalter


För läroanstalter

Använd tips och material för handledning i lärande i arbetslivet.

Bekanta dig med materialet

Ohjaan.fi

Webbplatsen är avsedd som stöd för lärandet och handledningen som sker på arbetsplatsen.

Innehållet är sammansatt utifrån senaste forskningsrön om lärande på arbetsplatsen, respons från handledare och god handledningspraxis i arbetslivet.