Stöd och arbetsredskap för handledning i lärande i arbetslivet

Arbetsplatshandledare, välkommen till webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet! I utbildningen får du

  • introduktion i planering, handledning i lärandet och i bedömning
  • diskutera och höra andras erfarenheter och goda modeller för handledning i lärande i arbetslivet
  • inspiration och utvecklas som handledare.

Läs mer och anmäl dig till webbutbildningarna – svenskspråkig utbildning anordnas också! 

Bekanta dig också med utbildningutbudet om handledning i lärande i arbetslivet hos utbildninganordnare i närregionen.

 

           I juli 2021 inleddes insamling av arbetslivsrespons

                Målsättningen med insamlingen av arbetslivsrespons är att förbättra samarbetetet mellan arbetslivet och läroanstalterna.

           Läs mer

Verktygslåda

Här hittar du material och länkar om arbetsplatshandledning

Öppna verktygslådan

Webbplatsen är avsedd som stöd för lärandet och handledningen som sker på arbetsplatsen.

Kuvituskuva, aihe tasa-arvo

Innehållet är sammansatt utifrån senaste forskningsrön om lärande på arbetsplatsen, respons från handledare och god handledningspraxis i arbetslivet.

För läroanstalter

Använd tips och material för handledning i lärande i arbetslivet

Bekanta dig med materialet