Handledning och respons

Med tanke på lärandet är handledning och respons viktigt och med hjälp av både handledning och respons visar man vägen för lärande. Handledning och respons öppnar vägen för hela arbetsgemenskapens lärande.

Handledning är central i lärandet

Handledningen visar vägen för lärandet. Handledarens uppgift är att skapa olika lärande-erfarenheter. Genom att studerande får diskutera och dela erfarenheter med dig eller någon annan i arbetsgemenskapen bir lärandet mer betydelsefullt.

Som handledare stöder du studerandes lärande i många avseenden. Desto snabbare och mer djupgående studerande lär sig och utvecklas ger hen ett mervärde för arbetsplatsen.

Ge respons till den studerande

Med tanke på lärandet är det viktigt att ge och få respons eftersom den studerande behöver respons för att utvecklas. Genom responsen får den studerande viktig information om vad han/hon har lärt sig och vad som ännu behöver läras. Responsen hjälper den studerande att se sina styrkor och utvecklingsområden. Responsen hjälper den studerande att göra val som stöder den studerande att nå sina mål.

De bästa situationerna att lära sig är praktiska arbetssituationer som man efteråt tillsammans utvärderar. Det är också viktigt att tajma responsen. All respons lönar det sig inte att ge offentligt. Det centrala när man ger respons med tanke på lärandet är att den motiveras. Begär att få respons på den respons du gett. Tacka också för responsen.

Det lönar sig att med en studerande med invandrarbakgrund diskutera varför man ger respons. På det sättet förstår den studerande vad responsen har för betydelse, för i en del kulturer kan till exempel en negativ respons vara förknippad med rädslan för att förlora ansiktet.

 

Tillfällen att ge konstruktiv respons Att ta upp något och att ge respons

 

Spelreglerna i det finländska arbetslivet är oklara (arbetstider, pauser, frånvaro, sjukledigheter)

 

Ta upp frågan, repetera och förklara arbetsplatsens spelregler. Säkerställ att den studerande har förstått vad du menade.

 

Den studerande gör upprepade gånger saker ”fel” (överenskomna tillvägagångssätt, ergonomi, arbetssäkerhet)

 

Be den studerande själv utvärdera sitt eget agerande och att förklara varför hon/han gör på det sättet och fråga på vilka andra sätt sakerna kan genomföras. Visa hur du själv skulle göra och varför.

 

Det finns utmaningar ifråga om något i kundbetjäningen

 

Ta upp frågan. Förklara konkret vad som inte gick så bra i situationen och hur saken kan korrigeras.
Den studerande har inte förstått din respons. Be den studerande berätta hur hon/han förstod din respons och vad hon/han ska göra. Undvik bomullsinlindad respons.
Den studerande verkar inte vara motiverad Ta upp motivationen. Hur upplever den studerande sin motivation vara och vilka saker påverkar den. Motivationen kan påverkas av många olika faktorer, t.ex. att man inte vågar.
Den studerande är inte så aktiv och initiativrik. Ta upp frågan. Ta upp vilka förväntningar det finns på bägge sidor. Fråga om något är oklart. Ta upp målen för lärandet. Ge möjlighet att bli aktivare och gör först tillsammans. Uppmuntra att vara aktiv.