Introduktion som en del av handledningen

Betydelsen av introduktion är speciellt viktigt när studerande kommer till en arbetsplats som en ny arbetstagare. En befintlig arbetstgare kan också behöva introduktion i nya saker när han/hon får studerande-rollen.

En omsorgsfull introduktion gör studerandes utveckling till självständighet i arbetet och produktiv arbetstagare snabbare. Fastän det behövs mer handledning i början, underlättar en bra introduktion handledningen på sikt.

I introduktionen ser man till att 

  • arbetsgemenskapen får information om studerande och hans/hennes arbetsuppgifter
  • studerande känner sig välkommen på arbetsplatsen
  • studerande bekantar sig med medlemmarna i  arbetsgemenskapen
  • studerande får saklig introduktion i alla arbetsuppgifter

Introduktion i arbetsgemenskapen

När studerande känner att han/hon är en del av arbetsgemenskapen motverar det att lära sig ännu mer. Som handledare påverkar du huruvida studerande känner sig vara en del av gänget. Ett bra sätt att få hela arbetsgemenskapen med i handledningen är att fördela de uppgifter som ingår i introduktionen.

Introduktion i arbetsuppgifterna

Handledaren ser till att studerande får göra mångsidiga arbetsuppgifter enligt målsättningarna i  examen. Det här kan i praktiken förutom introduktion förutsätta arbetsarrangemang, planering av arbetsskift och att verka i samarbete med de personer som sköter dessa arbetsuppgifter.

Inledningsvis är det bra att ta i beaktande hur lång erfarenhet studerande har av arbetslivet, dess spelregler som t.ex. kollektivavtal, försäkrings- och arbetarskyddsfrågor, arbetssäkerhet och saker som hör till tystnadsplikt.

När en person med arbetsförhållande utvecklar sitt kunnnade, betyder det ofta enligt examensgrunderna att nya arbetsuppgifter kommer in i bilden. Nya arbetsuppgifter kräver oftast introduktion. 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera