Kunnandet påvisas i yrkesprov

 

Den yrkesskicklighet och det kunnande som de olika examensdelarna kräver visas genom att praktiska arbetsuppgifter utförs i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser (yrkesprov). I ett yrkesprov visar den studerande hur väl hen har förvärvat den centrala yrkesskicklighet eller det centrala kunnande som anges i examensgrunderna.

Yrkesprovet ska ordnas så snart som möjligt efter det att hen anses ha uppfyllt kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet. En studerande kan delta i yrkesprov oberoende av på vilket sätt han eller hon förvärvat sitt kunnande. Studerande, arbetsplatshandledaren och läraren avgör tillsammans om studerande har tillräckligt med kunnande för yrkesprov.

Yrkesprov planeras tillsammans

Läraren planerar yrkesprovet tillsammans med studerande och representanten för arbetsplatsen. Praktiska arrangemang kring yrkesprov och tidtabellerna planeras så att de passar möjligast bra både för studerande och arbetsplatsens normala verksamhet. I planeringen av yrkesprovet bör beaktas att studerande i den valda yrkesprovsmiljön heltäckande kan utföra arbetsuppgifter som ingår i den examensdel som avläggs.

Planeringen och ordnandet av yrkesprov styrs av författningar om yrkesutbildningen och examensgrunderna. Yrkesproven planeras per examensdel. Den examensdel som ska bedömas kan man planera så att hela examensdelen påvisas vid ett yrkesprov eller vid flera tillfällen för yrkesprov. I ett yrkesprov kan också kunnande som ingår i flera examensdelar påvisas. 

 

I planeringen dokumenteras

  • tidpunkterna för yrkesproven
  • innehållet i yrkesproven – i hurudana arbetsuppgifter eller arbetsprocesser påvisas kunnandet 
  • yrkesprovsmiljöerna (arbetsplatserna)
  • anordnaren av yrkesprovet, om det är någon annan utbildningsanordnare
  • motsvarande uppgifter om övrigt påvisande av kunnande
  • för studerande som får särskilt stöd: en eventuell anpassning av bedömningen av kunnandet och individuell bedömning av kunnandet 
  • vem bedömer kunnandet (arbetslivets representant och utbildningsanordnarens representant)

Påvisande av kunnande och komplettering på en annan plats än på arbetsplatsen

Yrkesprov är alltid det primära sättet att visa kunnandet. Av grundad anledning kan den studerande vid behov visa sitt kunnande på andra ställen än en arbetsplats, som t.ex. i specialsituationer då det i normala arbetsuppgifter inte är möjligt att påvisa kunnandet. Det kunnande som har påvisats vid yrkesprov kan individuellt kompletteras på andra sätt om det i yrkesprovsmiljön inte är möjligt att påvisa allt som förutsätts i examensgrunderna. 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera