Kunnandet påvisas i yrkesprov

 

Den yrkesskicklighet och det kunnande som de olika examensdelarna kräver visas genom att praktiska arbetsuppgifter utförs i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser (yrkesprov). I ett yrkesprov visar den studerande hur väl hen har förvärvat den centrala yrkesskicklighet eller det centrala kunnande som anges i examensgrunderna.

Utbildningsanordnaren ska ordna möjlighet för den studerande att visa sitt kunnande så snart som möjligt efter det att hen anses ha uppfyllt kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet. En studerande kan delta i yrkesprov oberoende av på vilket sätt han eller hon förvärvat sitt kunnande.

Yrkesprov planeras tillsammans

 

Den som företräder utbildningsanordnaren har i uppgift att planera påvisandet av den yrkesskicklighet eller det kunnande som examensgrunderna förutsätter. Påvisandet av yrkesskickligheten och kunnandet planeras individuellt per examensdel tillsammans med den studerande och företrädare i arbetslivet.  

Planeringen och ordnandet av yrkesprov styrs av författningar om yrkesutbildningen. Utbildningsanordnaren planerar yrkesproven per examensdel. Planeringen och genomförandet av yrkesproven ska alltid följa kraven på yrkesskicklighet, målen för kunnandet och sätten att visa yrkesskicklighet som fastställts i examensgrunderna. Den studerande kan visa sitt kunnande i de krav på yrkesskicklighet eller mål för kunnandet som ingår i en examensdel vid ett eller flera tillfällen för yrkesprov.

 

I den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) för man in följande uppgifter för yrkesproven per examensdel:

  • tidpunkterna för yrkesproven
  • innehållet i yrkesproven enligt kraven på yrkesskicklighet i de yrkesinriktade examensdelarna eller målen för kunnandet i de gemensamma examensdelarna
  • yrkesprovsmiljöer (arbetsplatser)
  • anordnaren av yrkesprovet, om det är någon annan än utbildningsanordnaren
  • motsvarande uppgifter om övrigt påvisande av kunnande
  • för studerande som får särskilt stöd: en eventuell anpassning av bedömningen av kunnandet och individuell bedömning av kunnandet
  • bedömarna av kunnandet.

Påvisande av kunnande på annat sätt

Av grundad anledning kan den studerande vid behov visa sitt kunnande även på annat sätt. Vid tillfället för påvisandet av kunnandet visar den studerande hur bra hen har uppnått den yrkesskicklighet och det kunnande som är fastställda i examensgrunderna.