Den studerande och handledarens föränderliga roll

 

Lär sig studerande en ny bransch, är han/hon en nybörjare eller en person med lång arbetserfarenhet? Är studerande ung eller kommer han/hon från en annan kultur?

Handledarens roll förändras enligt studerande  

 • Var och en växer i sitt yrke i sin egen, individuella takt.  
 • Varje studerandes behov av handledning är individuellt. En del behöver mer stöd, rådgivning och guidning när andra agerar och lär sig självständigt.  
 • Att handleda en person som kompletterar sin yrkeskompetens och redan har arbetslivserfarenhet kan likna mentorering.  
 • När man handleder unga har man ofta också en fostrande roll. 

   

  Identifiera din egen handledningsstil 

  • Utöver den studerande påverkar också din egen inlärningsstil och dina tidigare erfarenheter av lärande  hur du genomför handledning.  
  • Du behöver inte göra den studerande till en avbild av dig själv. 
  • Som ny handledare räcker det med att du identifierar hur du själv lär dig, hur du handleder och varför du handleder som du gör.  
  • Att anpassa den egna stilen enligt studerandes behov är en kompetens som erfarna handledare har. 

  Man kan handleda på många olika sätt

   

  En skicklig handledare får studerande att försöka sitt bästa och tro på sig själv. 

  Handledningen lyckas när du har tålamod och är öppen för att lära dig nytt. På så sätt vinner du även den studerandes förtroende.

  Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

  HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

  Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

  Läs mera


  Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

  Läs mera