Den studerande och handledarens föränderliga roll

Lär sig din studerande en ny bransch, är hen en nybörjare eller en erfaren veteran? Är din studerande ung eller har hen sin bakgrund i en annan kultur? Handledarens roll förändras också allt efter som den studerandes kunnande utvecklas. Handledningsrutinerna är i mångt och mycket beroende av arbetsplatsens storlek och antalet studerande.

Din roll förändras med den studerande

Var och en växer i sitt yrke i sin egen, individuella takt. Varje studerandes behov av handledning är individuellt. En del behöver mer stöd, rådgivning och guidning. Andra agerar och lär sig självständigt. Att handleda en person som kompletterar sin yrkeskompetens och redan har arbetslivserfarenhet kan likna mentorering. När man handleder unga har man ofta också en fostrande roll.

Identifiera din egen handledningsstil

Utöver den studerande påverkar också din egen inlärningsstil och dina tidigare erfarenheter av lärande i hög grad hur du genomför handledningen. Oavsett hur du själv lär dig saker är det bra att komma ihåg att du inte behöver göra den studerande till en avbild av dig själv.

Som ny handledare räcker det med att du identifierar hur du själv lär dig, hur du handleder och varför du handleder som du gör. Handledningen utvecklas allt efter som erfarenheterna byggs på. Att anpassa den egna stilen till studerandes behov är en kompetens som erfarna handledare har.

Man kan handleda på många olika sätt

 

En skicklig handledare får studerande att försöka sitt bästa och tro på sig själv. I det avseendet är handledningen nära förknippat med förmensuppgifter.

Handledningen lyckas när du har tålamod och är öppen för att lära dig nytt. På så sätt vinner du även den studerandes förtroende.