Kundorienterat lärande i olika miljöer

 

I och med att arbetslivet har utveclats och arbetet har förändrats, så här också synen på lärande vidgats. Man lär sig nytt och skaffar kunnande i många olika lärmiljöer: på arbetsplats, i läroanstalternas lärmiljöer, i digitala miljöer och hobbyverksamhet. Yrkesutbildningens uppgift är att producera kunnande så att man klarar sig i framtidens arbetsliv. Läroanstalterna erbjuder olika lösningar för att avlägga examina eller att kombinera examensdelar för förändrade behov i arbetslivet.

Kompetensbehoven vägleder kundorienterad planering

Den kundorienterade planeringen av studierna utgår från kundens behov. Utgående från kunden planeras flexibla lösningar för studerande och arbetslivet, där både de möjligheter till lärande som erbjuds arbetsplatser och läroanstalter beaktas.

Samtidigt kommen man överens om arbetsfördelningen: vad, hur och i vilken lärmiljö lär man sig och hur man skall samarbeta kring kompetensutvecklinlingen. På det här sättet använder man sig av kunnandet och styrkor hos olika parter samtidigt som man ger möjlighet till en bred yrkesskicklighet för studerande.  

Både representanter för läroanstalten och arbetslivet bör gemensamt se vad som händer i branschen och hur arbetet förändras. På så sätt kan lärandet riktas till nuvarande och framtida kompetensbehov. Dialogen tydliggör också lärarens arbete i och med att arbetslivets behov och möjligheter till lärande blir bekanta. Ömsesidigt samarbete kommer att skapa en situation som alla parter vinner på. 

 

Ömsesidigt samarbetet skapar en win-win situation för både partner.

En arbetsplats som är positiv till lärande, lockar till sig skickliga arbetstagare och studerande som är villiga att lära sig nytt och engagera sig.

God praxis i lärandet i arbetslivet

En arbetsplats som är positiv till lärande lockar till sig skickliga arbetstagare och studerande som är villiga att lära sig nytt och engagera sig.  

Faktorer som möjliggör lärande är arbetsuppgifternas omfattning och mångsidighet, lämpligt ansvar, möjligheter att delta i arbetsgemenskapen och den roll som studerande har i arbetsgemenskapen. 

I en aktiverande lärmiljö är den tid för handledning, resurser och möjligheter att få respons säkerställda. Den studerande beaktas som en jämlik medlem av arbetsgemenskapen, och samarbete och dialog mellan arbetsplatsen och läroanstalten fungerar. 

Figuren nedan på finska visar god praxis i arbetslivet.

Ohjaus sisältää suunnittelun, tuen, palautteen annon. Osallistuminen sisältää monipuolisen ja merkityksellisen työn, sopivan vastuun. Osallistaminen sisältää yhteenkuuluvuuden tunteen ja työyhteisön tuen ja hyväksynnän.
Kuvan lähde: Rintala, H., Pylväs, L. & Nokelainen, P. 2017. Oppisopimusopiskelijan osallisuus työyhteisössä. Teoksessa A. Toom, M. Rautiainen & J. Tähtinen (toim.) Toiveet ja todellisuus – kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa (ss. 317-334). Suomen kasvatustieteellinen seura.

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera