Språkmedveten och mångkulturell handledning

Att handleda en studerande från en annan språklig och kulturell bakgrund kräver skicklighet och ett öppet sinne av handledaren. Handledningen tar mer tid, eftersom den som handleds har en annan bakgrund och utgångspunkt än en infödd finländare.

Du kan stödja en studerande med ett annat modersmål genom att fästa uppmärksamhet vid hur du själv talar och genom att se till att handledningen förverkligas mångsidigt. I praktiska handledningssituationer kan lösningen till exempel vara att du förklarar arbetsmomenten samtidigt som du själv visar hur man gör (sätter ord på verksamheten) eller beskriver arbetsuppgiften i etapper (delar upp uppgiften).

Den studerandes kulturella bakgrund och annorlunda erfarenheter skapar en rikedom i handledningen som det lönar sig att utnyttja i de gemensamma samtalen och genom att lyssna på den andra. Det är viktigt att hela arbetsgemenskapen önskar nykomlingen välkommen med små ord och gester och i detta har du en viktig roll.

På följande sidor kan du läsa mera:

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera