Hurudan är en bra bedömning?

 

 

En bra bedömning av kunnandet utgår alltid från kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet. Bedömningen av kunnandet säkerställer att den studerande har det kunnande som föreskrivits i examensgrunderna.

Bedömningen av kunnandet lyckas när

  • yrkesprovet är väl planerat på förhand.
  • bedömarna har satt sig in i sin uppgift och samarbetar före, under och efter yrkesprovet.
  • den studerande och bedömarna har satt sig in i kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna i examensdelen.
  • alla parter är medvetna om helheten för påvisandet av kunnandet och är motiverade att utföra sina egna uppgifter.
  • interaktionen är aktiv, yrkesmässig och konstruktiv.
  • bedömningen av kunnandet är uppbyggande.

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera