Hurudan är en bra bedömning?

 

 

En bra bedömning av kunnandet bygger alltid på kriterierna och målen för kunnandet. Bedömningen av kunnandet säkerställer att den studerande har det kunnande som föreskrivits i examensgrunderna.

Bedömningen av kunnandet lyckas när

  • Bedömarna har satt sig in i sin uppgift och samarbetar före, under och efter yrkesprovet,
  • Den studerande och bedömarna har satt sig in i kraven på yrkesskicklighet och bedömningskriterierna i examensdelen.
  • Yrkesprovet har planerats väl på förhand.
  • De praktiska arbetsuppgifterna möjliggör aktiviteter enligt examensgrunderna i arbetsuppgifterna och till de delar det inte är möjligt har det planerats andra sätt att påvisa kunnandet.
  • Alla parter är medvetna om helheten för påvisandet av kunnandet/ yrkesprovet och är motiverade att utföra sina egna uppgifter.
  • Interaktionen är aktiv, yrkesmässig och konstruktiv