Arbetsplatshandledaren ansvarar för studerandes handledning

 

Som handledare är du som en slags vägskylt. Du guidar och visar vägen, men till slut är det den studerande själv som måste finna vägen fram.

Som handledare planerar, handleder och bedömer du den studerandes lärande på arbetsplatsen. Du lyckas med detta i och med att du är en expert inom din egen bransch, känner till den studerandes kunskapsmål och den examen/de examensdelar som de är kopplade till. Det viktigaste är ändå att du själv är motiverad att arbeta som handledare. Ofta deltar även andra arbetstagare på din arbetsplats i handledningen. De är dina medhjälpare i handledningen av den studerande.

Handledning är en del av dagens professionalism. Kom överens med din förman om hur mycket tid och vilka resurser som behövs för att utföra handledningen. Hela arbetsgemenskapen har nytta av handledningen.

Testa dina färdigheter: