Arbetsplatshandledaren ansvarar för studerandes handledning

Arbetsplatsen och arbetsplatshandledarna har en betydelsefull roll i yrkesutbildningen. Arbetsplatshandledaren planerar, handleder och bedömer studedandes lärande pä arbetsplatsen.

Arbetsplatshandleraren kan

  • leda in en ung studerande i arbetslivet
  • knyta an och utbilda en ny arbetstagare eller
  • med sin erfarenhet fungera som ett gediget stöd i utvecklingen av yrkesskickligheten

Val av arbetsplatshandledare 

Formannen och företaget har nytta av en kunnig handledare. I ett företag kan handledningen vara arbetgivarens uppgift, eller så är handledningsuppgiften given en eller flera handledare. Handledning ingår i dagens yrkesskcklighet och läraren och läroanstalten erbjuder stöd och olika handledningstjänster.

Arbetsplatshandledarens uppgifter lyckas när man

  • är branschkunnig och motiverad att vara handlerare
  • är insatt i studedandes målsättiningar för kunnandet
  • känner väl till arbetsplatsens verksamhet, arbetsprocesser och tillämpningar
  • har förhandlat om resurser för uppgiften med förmannen
  • är redo att dela på handledningen med andra arbetstagare i arbetsgemenskapen
  • har förmåga att bedoma, utveckla och tillämpa eget arbete
  • i växelverkan kan dela erfarenhet, kunnande och färdigheter.

Testa dina handledningsfärdigheter:

 

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera