Lärande i arbetslivet

På en arbetsplats lär sig studerande många färdigheter. Förutom att utveckla yrkesskickligheten handlar det om att växa in i yrket, lära sig arbetslivets spelregler och praktisk tillämpning av kunskap och värderingar. Resultatet är kompetenser som uppfyller arbetslivets behov och i bästa fall en mångsidig och kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen, som man också vill dela med andra.

I ordmolnet nedan kan du läsa mer om vad arbetsplatshandledare har svarat på frågan: vad lär man sig på arbetsplatser?

ArbetspIatsrepresentanter har tillsammans med lärare sammanfattat de åtta kritiska punkterna för lärande i arbetslivet:  tillgänglighet och synlighet, studerandes färdigheter, gemensam förhandsplanering, arbetsplatshandledning, övergångar och avvikande situationer, utvecklande respons, kvaliteten på yrkesproven och att upprätthålla kundrelationer.

Förverkligandet av dessa på arbetsplatser och i utbildninganordnarnas verksamhet gör det möjligt att förbättra kvaliteten på lärandet.

Kritiska punkter

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera