Lärande i arbetslivet

På en arbetsplats lär sig studerande mån

ga färdigheter. Förutom att utveckla yrkesskickligheten handlar det om att växa in i yrket, lära sig arbetslivets spelregler och praktisk tillämpning av kunskap och värderingar. Resultatet är kompetenser som uppfyller arbetslivets behov och bästa fall en mångsidig och kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen, som man också vill dela med andra.

I det finskspråkiga ordmolnet nedan kan du

 läsa mer om vad arbetsplatshandledare har svarat på frågan: vad lär man sig på arbetsplatser?

ArbetspIatsrepressentanter har tillsammans med lärare sammanfattat de åtta kritiska punkterna för lärande i arbetslivet:  tillgänglighet och synlighet, studerandes färdigheter, gemensam förhandsplanering, arbetsplatshandledning, övergångar och avvikande situationer, utvecklande respons, kvaliteten på yrkesproven och att upprätthålla kundrelationer.

Förverkliggandet av dessa på arbetsplatser och i utbildninganordnarnas verksamhet gör det möjligt att förbättra kvaliteten på lärandet.

 

 

Kritiska punkter