Lärande i arbetslivet

På en arbetsplats lär sig studerande många färdigheter. Förutom att utveckla yrkesskickligheten handlar det om att växa in i yrket, lära sig arbetslivets spelregler och praktisk tillämpning av kunskap och värderingar. Resultatet är kompetenser som uppfyller arbetslivets behov och i bästa fall en mångsidig och kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen, som man också vill dela med andra.

I ordmolnet nedan kan du läsa mer om vad arbetsplatshandledare har svarat på frågan: vad lär man sig på arbetsplatser?

ArbetspIatsrepresentanter har tillsammans med lärare sammanfattat de åtta kritiska punkterna för lärande i arbetslivet:  tillgänglighet och synlighet, studerandes färdigheter, gemensam förhandsplanering, arbetsplatshandledning, övergångar och avvikande situationer, utvecklande respons, kvaliteten på yrkesproven och att upprätthålla kundrelationer.

Förverkligandet av dessa på arbetsplatser och i utbildninganordnarnas verksamhet gör det möjligt att förbättra kvaliteten på lärandet.

Kritiska punkter

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag varje onsdag på finska. Läs mer på den finskspråkiga sidan och välkommen med!

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera