Lärande på arbetsplatsen är ett samarbete

Lärandet på arbetsplatsen genomförs i ett samarbete med läraren, den studerande, arbetsplatshandledaren och hela arbetsgemenskapen. Förmannens roll på arbetsplatsen i säkerställandet av förutsättningarna för lärandet på arbetsplatsen kan inte lyftas fram för mycket i ordnandet av möjligheterna för lärandet. Arbetsplatserna har tillgång till utbildningsanordnarens stödtjänster och behovet av dessa kartläggs för varje studerande.

I koordineringen av lärandet utnyttjas de olika parternas styrkor. Arbetsplatshandledaren ansvarar för handledningen av den studerandes lärande i arbetsplatsens funktioner och behärskande av yrket i enlighet med arbetsplatsens verksamhet. Lärarnas pedagogiska kunnande i sin tur används i frågor kring planering, handledning av inlärningsprocessen och bedömning.

Arbetsgivaren

 • identifierar satsningar på och fördelarna med lärandet i arbetet för sitt företag
 • ordnar med och säkerställer resurser för handledning av den studerande
 • väljer arbetsplatshandledare och avtalar om delning av handledningen
 • informerar arbetsgemenskapen om den studerande, handlerades och arbetsgemenskapens roller
 • tar nytta av handeldarnas kunnande i företagets verksamhet.

Arbetsplatshandlare

 • bekantar sig med den studerande och sin egen roll som handledare
 • sätter sig in i målen för lärandet och i examensdelarna
 • planerar, organiserar och handleder arbetsuppgifter som stöder målen för lärandet
 • ger respons på den studerandes utveckling
 • bekantar sig med bedömningkriterierna och bedömer lärandet i arbetet
 • samarbetar med läraren
 • utvecklar sitt eget handledningskunnandet.

Arbetsgemenskapen

 • förstår att handledningsrollen ingår som en del i arbetsgruppen
 • stöder handledaren och delar handledninguppgiften
 • ger respons och bedömer den studerande
 • utvecklar lärandet i arbete genom att ge genomförandet av lärandet i arbetet.

 Den studerande

 • deltar i planeringen av de egna studierna
 • lär sig i arbetet, i läroanstalten och i andra miljöer
 • får komma in i en arbetsgemenskap och för mångasidiga arbetsuppgifter
 • får handlingen av arbetsplatshandledaren , läraren och hela arbetsgemenskapen
 • får mångsidig respons av sitt lärande
 • planerar tillsammans med läraren och arbetsplatsen yrkesprov för att visa kunnandet
 • förbider sig till arbetet, studierna och att agera i arbetsgemenskapen.

Läraren

 • kartlägger den studerandes behov av lärande och examensdel/-delar som de motsvarar
 • planerar studierna för den studerande som genomförs i läroanstalten, på arbetsplatsen eller någon annanstans
 • kartlägger och ordnar med särskilt stöd som den studerande behovs
 • handleder den studerandes lärprocess
 • stöder arbetsplatshandledaren
 • handleder den studerande och arbetsplatsen i genomförandet av yrkesprov.
 • stöder arbetsplatsen i bedömning.

Läroanstalten

 • arrangerar den studerandes teoretiska studier.
 • koordinerar och utvecklar samarbetet mellan de olika parterna.