Lyckas i handledningen

 

Lär sig studerande en ny bransch, är han/hon en nybörjare eller en person med lång erfarenhet i arbetslivet? Har studeranden haft ett långt avbrott i studierna eller andra svårigheter i lärandet? Hurdan är den studerande när han/hon lär sig?

Varje individ har sina olika handledningsbehov. En del behöver mer stöd, rådgivning och handledning. Andra handlar och lär sig självständigt. Allt detta styr valet av handledningsmetoder för dig som handledare.

Handledningen skapar grunden för lärande

 • Handledarens uppgift är att skapa och ge studerande olika erfarenheter av lärande och följa med utvecklingen
 • Att studerande får diskutera och dela sina erfarenheter med handledaren eller med övriga medlemmar i arbetsgemenskapen, gör lärandet mer betydelsefullt och mångsidigare
 • Handledaren stöder studerandes lärande i många avseenden. Desto snabbare och mer omfattande studerande lär sig och utvecklas, desto snabbare ger studerande något tillbaka till arbetsplatsen.

Arbetsplatshandledaren

 

 • Du är motiverad för din uppgift.
 • Du beaktar den studerandes individuella handledningsbehov.
 • Du planerar arbetsuppgifterna, handledningen och ni ställer upp tydliga mål för lärandet.
 • Du handleder i vardagen som en del av ditt arbete, men ni reserverar också tid på tu man hand.
 • I handledningsdiskussionerna går du tillsammans med den studerande igenom vad hon/han lärt sig på arbetsplatsen.
 • Du följer med, ger respons på och bedömer tillsammans den studerandes utveckling.
 • Begär också själv respons på din handledning.
 • Du utvecklar din handledningsförmåga i handledarutbildning / tillsammans med andra handledare

Den studerande

 

 • Tas med som medlem i arbetsgemenskapen.
 • Har tydligt uppställda mål för lärandet och utveckling i yrket.
 • Tidigare kunnande utgör grunden för att lära sig nytt.
 • Får behövlig handledning, det självständiga arbetet utökas småningom.
 • Förväntas ta egna initiativ, vara ansvarsfull och ha sociala färdigheter och stöds i dessa.

Handledningsrelationen

 

 • Handledningsrelationen bygger på ett ömsesidigt förtroende.
 • Bekanta dig med din studerande och hennes/hans stil att lära sig.
 • Fråga vilken slags handledning den studerande vill ha.
 • En god handledningsrelation är ömsesidig, likvärdig, och där båda blir hörda.
 • För en ung människa har handledningsrelationen en särskild betydelse när det gäller att utvecklas i ett yrke.
 • Målet är en uppmuntrande och personlig handledningsrelation.

Arbetsgivare – arbetsgemenskapen 

 

 • Målet för både studerande och arbetsplats är att utveckla kunnandet.
 • Handledning är en del av arbetsplatsens verksamhet och vid behov delas handledningen.
 • Arbetsgivaren väljer kunniga och motiverade arbetstagare till handledare.
 • Arbetsplatsens identifierar och drar nytta av möjligheter till lärande.
 • Arbetsuppgifterna motsvarar examenskraven.
 • Arbetsplatsen ger möjligheter att utvecklas som handledare.

Samarbetet arbetsplatsen – läroanstalten

 

 • Aktörerna är medvetna om sina egna roller när det gäller att genomföra yrkesutbildning.
 • Den studerandes studier planeras tillsammans för en examensdel i taget.
 • Tidtabellerna för lärandet i arbetslivet och för den undervisning som ordnas i läroanstalten sammanjämkas.
 • Det som studerande lärt sig i läroanstalten tillämpas i arbetet. På det här sätter får studerande en bred syn på yrket.
 • Läroanstalten har en helhetsmässig roll i att se till att kontakten mellan parterna fungerar.
 • Lärandet i arbetslivet och handledningen av det genomförs och vidareutvecklas tillsammans.

Du kan också ladda schemat: Lyckas med handledningen

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera