Lyckas i handledningen

 

Lär sig din studerande en ny bransch, är hen en nybörjare eller en erfaren veteran? Har studeranden haft ett långt avbrott i studierna eller andra svårigheter i lärandet? Hurdan är den studerande?

Varje individ har sina unika handledningsbehov. En del behöver mer stöd, rådgivning och guidning. Andra handlar och lär sig självständigt. Allt detta styr valet av handledningsmetoder för dig som handledare.

Arbetsplatshandledaren

 

 • Du är motiverad för din uppgift.
 • Du beaktar den studerandes individuella handledningsbehov
 • Du planerar arbetsuppgifterna, handledningen och ni ställer upp tydliga mål för lärandet.
 • Du handleder i vardagen som en del av ditt arbete, men ni reserverar också tid på tu man hand.
 • I handledningsdiskussionerna går du tillsammans med den studerande igenom vad hon/han lärt sig på arbetsplatsen.
 • Du följer med, ger respons på och bedömer tillsammans den studerandes utveckling.
 • Begär också själv respons på din handledning.
 • Du utvecklar din handledningsförmåga i handledarträningen / tillsammans med andra handledare

Den studerande

 

 • Den studerande tas med som medlem i arbetsgemenskapen.
 • Man ställer för lärandet upp tydliga mål för utveckling i yrket.
 • Den studerandes kunnande från tidigare utgör grunden för att lära sig nytt.
 • Den studerande får behövlig handledning, det självständiga arbetet utökas småningom.
 • Den studerande förväntas ta egna initiativ, vara ansvarsfull och ha sociala färdigheter och stöds i dessa.

Handledningsrelationen

 

 • Handledningsrelationen bygger på ett ömsesidigt förtroende.
 • Bekanta dig med din studerande och hennes/hans stil att lära sig.
 • Fråga vilken slags handledning den studerande vill ha
 • En god handledningsrelation är ömsesidig, likvärdig, där båda blir hörda.
 • För en ung människa har handledningsrelationen en särskild betydelse när det gäller att utvecklas i ett yrke.
 • Målet är en uppmuntrande och personlig handledningsrelation.

Arbetsgivaren – arbetsgemenskapen

 

 • Målen för den studerande och arbetsplatsen är utveckling av kunnandet.
 • Handledningen utgör en del av arbetsplatsens verksamhet och handledningen delas vid behov.
 • Arbetsgivaren väljer arbetstagare som kan sitt yrke och är motiverade till handledare.
 • Man identifierar och drar nytta av arbetsplatsens möjligheter till lärande.
 • Arbetsuppgifterna motsvarar examenskraven.
 • Arbetsplatsen ger möjligheter tillatt utvecklas som handledare.

Samarbetet arbetsplatsen – läroanstalten

 

 • Aktörerna är medvetna om sina egna roller när det gäller att genomföra yrkesutbildning.
 • Den studerandes studier planeras tillsammans en examensdel i taget.
 • Tidtabellerna för lärandet i arbetet och för den undervisning som ordnas i läroanstalten sammanjämkas.
 • Det som lärts i läroanstalten tillämpas i arbetet. På det här sätter får man en bred synvinkel på arbetet.
 • Läroanstalten har en helhetsmässig roll i att se till att kontakten mellan parterna fungerar.
 • Lärandet i arbetet och handledningen av det genomförs och utvecklas tillsammans.

Du kan också ladda scheman: Lyckas med handledningen