Lyckas i handledningen

Lär sig din studerande en ny bransch, är hen en nybörjare eller en erfaren veteran? Har studeranden haft ett långt avbrott i studierna eller andra svårigheter i lärandet? Hurdan elev är studeranden?

Varje individ har sina unika handledningsbehov. En del behöver mer stöd, rådgivning och guidning. Andra handlar och lär sig självständigt. Allt detta styr valet av handledningsmetoder för dig som handledare.

Handledning av en nybörjare — arbetsplatshandledaren i rollen av en instruktör

Oavsett åldern är alla noviser när de börjar i en ny bransch, på en ny arbetsplats eller i en helt ny arbetsuppgift. Du kan inleda handledningen av en nybörjare genom att ge en introduktion i branschens och arbetsplatsens rutiner och vokabulär. I början behöver studeranden information, stöd och råd och då har arbetsplatshandledaren en stor betydelse som instruktör.

Att vara instruktör kan innebära att man beskriver arbetsuppgifterna noga, förklarar dem steg för steg, visar hur man gör och agerar som förebild samt rättar fel. Uppmuntra samtidigt nybörjaren att bedöma sig själv och ge hen utvecklande och korrigerande respons.

Bedömning av en studerande som utvecklas — arbetsplatshandledaren i rollen av en coach

Arbetsplatshandledarens roll förändras allt efter som studerandens kunnande utvecklas. När studeranden är redo att ta ett större ansvar blir din roll den av en jämlik coach. Du ska alltså ge studeranden utrymme att själv komma till insikter. När du bollar tillbaka genom att fråga hur studeranden själv skulle göra, minskar rådgivningen och guidningen. Uppmuntra studeranden och ge utvecklande respons. När studeranden blir mer självsäker klarar hen sig även i svåra situationer.

Handledning av sakkunnig — arbetsplatshandledaren i rollen av en mentor

Ofta föreställer man sig att en sakkunnig inte behöver handledning eller stöd. Ingen kan emellertid utveckla sig själv och sitt arbete i ett vakuum, utan detta sker i samtal med andra. Du kan också besitta just den expertis som studeranden är ute efter. När du handleder en kollega som redan arbetar i branschen eller till exempel din förman, är du en mentor: genom att ställa bra frågor stöder du lärandet bättre än genom att ge tydliga svar. Genom handledningssamtalen hjälper du den andra personen också att förtydliga sina mål och strukturera sina arbetssätt.

Du hittar bra tips för ditt mentorskap här: mentoripankki.fi.

PRINCIPER FÖR EN FRAMGÅNGSRIK HANDLEDNING

Ladda schema (pdf)