Lärandet i arbetslivet planeras tillsammans

 

Lärandet i arbetet ska alltid planeras tillsammans med den studerande, företrädaren för arbetsgivaren och företrädaren för utbildningsanordnaren. För lärande i arbetet ska man göra upp ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. För den studerande ska utses en ansvarig arbetsplatshandledare. 

Man ska utgå från vad den studerande har för behov av kunnande i förhållande till den examen eller utbildning eller de examensdelar som den studerande har som mål att avlägga. Vid kartläggningen av behovet av kunnande ska man utreda kunnande som den studerande tidigare har förvärvat och som kan identifieras och erkännande som en del av examen eller examensdelen som ska avläggas.

Checklista för lärande i arbetslivet

 

I fråga om kunnandet som ska förvärvas ska man planera 

 

  • de centrala arbetsuppgifterna genom vilka kunnandet förvärvas samt när de ska utföras
  • förvärvandet av övrigt kunnande och när kunnandet ska förvärvas, om kunnandet som förvärvas på arbetsplatsen behöver kompletteras med kunnande som förvärvas i andra lärmiljöer, till exempel vid en läroanstalt 
  • tidpunkterna för yrkesprov och deras innehåll
  • behövliga handlednings- och stödåtgärder.