Lärandet i arbetslivet planeras tillsammans

 

Lärande i arbetslivet planeras tillsammans med den studerande, en representant för arbetslivet och en lärare. Man ska utgå från vad den studerande har för behov av kunnande i förhållande till den examen eller utbildning eller de examensdelar som den studerande har som mål att avlägga. Enligt studerandes behov och arbetsplatsens möjligheter kommer man överens om det görs ett utbildningsavtal eller läroavtal.  En ansvarig arbetsplatshandledare utses för den studerande. Dessutom rekommenderas att en ersättande arbetsplatshandledare utses.

Utgångsläget för planeringen är studerandes behov av kunnande i förhållande till den examensdel eller utbildning som är målet.

I planeringen lönar det sig att använda checklista för lärande i arbetslivet för

 

I planeringen dokumenteras

 

  • de centrala arbetsuppgifterna genom vilka kunnandet förvärvas samt hur de tidsmässigt infaller
  • om det kunnande som skaffas på en arbetsplats ska kompletteras med kunnande som skaffas i andra lärmiljöer, dokumenteras också dessa planer 
  • behövliga handlednings- och stödåtgärder.
  • tidpunkterna för yrkesprov och deras innehåll

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera