Utbildningsavtal och läroavtal 

Lärande i arbetslivet är alltid planerat tillsammans med representant för arbetslivet, den studeranden och läroanstalten.

Enligt sen studerans mål och arbetsplatsens möjligheter kommer man överens on hur den studerande lär sig; är det fråga om ett utbildningsavtal ellet läroavtal i arbetsavtalsförhållande.

Läro- och utbildningsavtal kan användas som separata avtal men de kan också kombineras på ett smidigt sätt.

Läroavtal

 

  • Studerande har ett arbetsavtal och en jämlik medlem i arbetsgemenskapen och får avtalsenlig lön.
  • Planeras tillsammans med arbetsgivaren, läraren och den studerande.
  • Studierna sker till största deler eller helt och hållet på arbetsplatsen.
  • Minst 25h arbete per vecka.
  • Arbetsgivaren kan få utbildningsersättning som man kommer överens om skilt.

Utbildningsavtal

 

  • Studerande är inte i arbetsförhållande och får inte lön.
  • Planeras tillsammans med arbetsgivaren, läraren och den studeranden.
  • Studerande kan avlägga en eller flera examesdelar eller mindre delar.
  • Kan planeras omfatta 1-5 dagar per vecka, dagarna planeras individuellt.
  • Arbetsgivare får ingem utbildningersättning.

Yrkesutbildningen skapar kompetens med beaktande av framtida behov i arbetslivet 

Yrkesläroanstalterna erbjuder olika lösningar för hur examen kan avläggas eller hur olika examensdelar kan kombineras för att svara mot arbetslivets förändrade behov. Valen av examensdelar görs alltid utgående från individuella behov genom att mångsidigt använda sig av de möjligheter för lärande som finns i arbetslivet. 

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera