Läroavtal och utbildningsavtal

 

Lärande i arbetslivet är altid planerat tillsammans med representant för arbetslivet, den studeranden och  utbildningsanordnaren.

För lärande i arbetet ska man göra upp ett läroavtal eller ett utbildningsavtal. Det två kan också kombineras.

Läroavtal

 

 • Studerande är i ett arbetsförhållande och arbetar i snitt minst 25h/vecka.
 • Planeras tillsammans med arbetsgivaren, läraren och den studerande.
 • Studerande betalas avtalsenlig lön. Kan vara berättigad till studiesociala förmåner.
 • Studerande kan avlägga en hel yrkesinriktad examen eller en del av en examen eller en helhet som är mindre än en del av examen.
 • Åt arbetsgivaren betalas utbildningsersättning om läroavtalsutbildningen beräknas medföra kostnader för arbetsgivaren.
 • Avtalets görs mellan studerande, arbetsgivare och utbildningsanordnare.

 

 

Utbildningsavtal

 

 • Studerande är inte i arbetsförhållande. Kan omfatta 1-5 dagar/vecka enl. överenskommelse.
 • Planeras tillsammans med arbetsgivaren, läraren och den studeranden.
 • Arbetsgivaren betalar inte lön eller annan ersättning. Studerande kan få studiestöd.
 • Studerande kan avlägga en eller flera delar av en examen eller en helhet som är mindre än en del av en examen.
 • För utbildning som grundar sig på utbildningsavtal betalas ingen ersättning åt arbetsgivaren.
 • Avtalet görs mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare.