Läraren och nätverk som stöd för handledaren

 

Lärarens uppgift är att se till att lärandet i arbetslivet sker på ett planerat, målinriktat och säkert sätt. Lärarens kärnuppgifter inkluderar att:   

   

 • säkerställa att arbetsplatsens har förutsättningar att fungerar som en lärmiljö 
 • säkerställa att studenten har tillräckliga färdigheter för att lära sig i arbetslivet 
 • tillsammans med studerande och arbetsplatshandledaren planera målen för lärande i arbetslivet och centrala praktiska arbetsuppgifter 
 • säkerställa att arbetsplatshandledaren är introducerad i sin uppgift som handledare 
 • säkerställa att studerande och arbetsplatshandledaren förstår kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna 
 • komma överens om kommunikationen under lärande i arbetslivet 
 • säkerställa att studerande har tillräckligt kunnande för yrkesprov 
 • introducera arbetsplatshandledaren i bedömningsprocessen.  

Samarbete mellan lärare och handledare 

 • läraren och handledaren kan hålla kontakt genom lärarens arbetsplatsbesök, telefon och via olika elektroniska sätt. 
 • det är bra för handledaren att veta vad studerande lär sig på i läroanstaltens lärmiljöer så att han eller hon kan stödja detta genom tillämpningar på arbetsplatsen. 
 • läraren ska känna till studerandes arbetsuppgifter för att kunna handleda honom/henne i avläggande av examen eller del av examen och stödja handledaren i handledningsuppdraget. 

  Allt går inte som på räls trots bra planering. I dessa situationer kan läroanstalten och dess multiprofessionella yrkesnätverk ge

  • stöd i utmaningar relaterade till studerande, handledningssituationen, arbetsplatsarrangemangen och samarbetssituationer mellan läroanstalten och arbetsplatsen. 
  • handledning om särskilt stöd för arbetsplatser, för att hjälpa handledaren. 

  Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

  HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

  Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

  Läs mera


  Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

  Läs mera