Förmannen gör lärande möjligt

 

Förmannens uppgift är att skapa förutsättningar för lärande i arbetslivet. Förmannen säkerställer att handledningen lyckas genom att:

 

 • introducera i hur yrkesutbildningen ordnas.
 • identifiera arbetsplatsens lämplighet som en lärmiljö för olika examina.
 • välja den person som är lämplig att vara arbetsplatshandledare.
 • i god tid informera hela arbetsgemenskapen om den studerande, studerandes handledare och handledningspraxis
 • ordna tid för arbetsplatshandledaren att introducera studerande, planera studier, besök av lärare, regelbundna handledningsdiskussioner och respons.
 • fördela handledningsuppgiften till andra i arbetsgemenskapen efter vilken uppgift de har, vilket ger studerande ett bredare perspektiv på verksamheten, och handledningen överbelastar inte enskilda medlemmar i arbetsgemenskapen.
 • beakta individuella handledningsbehov hos den studerande enligt ålder och erfarenhet.
 • möjliggöra handledarens till exempel genom introduktion och utbildning som organiseras av läroanstalten.

Tips till förmannen

 • Fundera på varför vi tar emot en studerande? Varför vill vi bli en lärmiljö? 
 • Se till att arbetsgemenskap har åtagit sig att handleda den studerande. 
 • Möjliggör smidigt lärande på arbetsplatsen. Säkerställ med läraren och handledaren att studerande kan utföra de arbetsuppgifter som krävs för sina studier på arbetsplatsen.   
 • Se till att det finns tid och resurser för handledning. Identifiera uppgifter relaterade till handledning. Förutom handledning behöver arbetsplatshandledaren tid att planera studerandes studier, introduktion, besök av lärare och respons på lärande samt regelbundna handledningsdiskussioner  
 • Gör tillsammans studerande till en jämbördig medlem i arbetsgemenskapen.  
 • Satsa på samarbete och dialog mellan arbetsplatsen och läroanstalten. 
 • Förtydliga rollfördelningen i handledningen, det skapar effektivitet. Kom överens om hur arbetsgemenskapen kan delta i handledning som stöd för arbetsplatshandledaren. 
 • Identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov. 
 • Utveckla genom försök, utvärdera och lär av försöken. 
 • Dra nytta av lärarens kompetens och de tjänster som läroanstalten erbjuder och identifiera fördelarna med en skicklig arbetsplatshandledare i ditt företag. 

Källa: Ammattitaitoa yhdessä-projektet.

  Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

  HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

  Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

  Läs mera


  Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

  Läs mera