Arbetsplatshandledning berikar arbetet

Som arbetsplatshandledare utför du ett betydelsefullt arbete

Arbetsplatsen och handledaren har stor betydelse för den yrkesinriktade utbildningen. Med unga studerande är du den som hjälper att introducera dessa i arbetslivet. När det gäller en person som ska rekryteras arbetar du aktivt för att engagera och utbilda den nya arbetstagaren. Också en person som redan har erfarenhet och som breddar sin yrkeskunnighet behöver en jämlik person som stöttar hen i lärandet. Du behövs!

Du öppnar också dörrar för din egen utveckling

Som handledare fördjupar du inte bara dina handledningsfärdigheter utan också din egen yrkeskompetens. Du breddar ditt kunnande, får nya perspektiv på ditt arbete och din bransch samt stärker din egen professionalism. Du lär dig att planera ditt eget och andras arbete och tränar dig i att ge och få respons. Alla dessa färdigheter är nyttiga och uppskattade i arbetslivet. Att handleda andra är ett steg mot förmansrollen.

Handledning gagnar även arbetsgemenskapen.