Arbetsplatshandledning berikar arbetet

Att vara arbetsplatshandledare berikar arbetet och professionalismen på många olika sätt: arbetsuppgifterna blir mångsidigare, kunnandet breddas och fördjupas och du får nya perspektiv på ditt arbete och din bransch. 

Handledningskompetens, den egna yrkesskickligheten och kunnandet fördjupas

  • färdigheter att ge respons, introducera och kommunicera fördjupas,
  • förmågan att leda människor, färdighet i projekthantering och organisering utvecklas samt
  • förmågan att planera det egna och andras arbete utvecklas.

Att handleda andra kan vara ett steg i riktning till förmansuppgifter. Genom att delta i de utbildningar som ordnas arbetsplatshandledare får du hjälp med dina handledningsuppgifter.

Bild: Vilket mervärde får man genom att vara handledare?

 

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera