Respons befrämjar lärande

Som arbetsplatshandledare får du en känsla av att lyckas och du lär dig också mycket själv. Du kan även ställas inför olika slags utmanande situationer.

 

Var inte ensam som handledare

  • diskutera handledningsfrågor i din arbetsgemenskap och med din förman. De kan ge dig det bästa stödet i din uppgift på arbetsplatsen.
  • Det lönar sig att ha låg tröskel för att kontakta läraren, också läraren kan stötta dig i många frågor.
  • Delta även i de handledarmöten som erbjuds, där hittar du kamratstöd för din verksamhet.