Respons befrämjar lärande

 

Studerande får viktig information om sitt lärande på basis av respons; vad har han/hon lärt sig och vad behöver ännu läras? Responsen hjälper studerande att identifiera sina styrkor och utvecklingsområden eller med andra ord stärks färdigheterna för självbedömning. Respons hjälper studerande att göra sådana val som stöder honom/henne att nå målen.

Se bild Bra respons (på finska)

Hyvä palaute motivoi, kannustaa, korostaa positiivisia asioita, innostaa oppimaan uutta, on rehellistä, oikeudenmukaista ja säännöllistä, johtaa käytännön toimenpiteisiin, pohjautuu kunnioitukseen, on rakentavaa ja vastavuoroista, tukee opiskelijan kehittymistä.

 

De bästa tillfällena för lärande är praktiska arbetssituationer, som studerande gör självbedömning på och du ger respons på. Att ge respons vid rätt tid är viktigt. Det lönar sig inte att ge all respons offentligt. Det centrala är att du motiverar den respons som du ger. Visa exempel: be själv om respons på din handledning och tacka för den respons som du får.

När du ger respons, kom ihåg att responsen

  • har fokus på det som görs, inte på person och hans/hennes egenskaper
  • är tydlig och motiverad
  • uppmuntrar, befrämjar lärande
  • ges i rätt tid och utan dröjsmål
  • är regelbunden och interaktiv

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera