Verktygsback

3. Lärande i arbetslivet - roller och uppgifter

Checklistor för lärande i arbetslivet

Utveckla lärandet i arbetslivet

 • Reformera samarbetet – Praktiska verktyg för dig som utvecklar
  samarbetet mellan arbetsplatsen
  och läroanstalten
  • Spara arbetsdokument som kan fyllas i här (PDF)
  5. Yrkesprov och bedömning av kunnande
  7. För läroanstalter

  I materialbanken för läroanstalter finns nyttigt material om bl.a introduktion och utbildning av arbetsplatshandledare samt utveckling av arbetslivssamarbetet.

  Ohjaan.fi – video