Verktygslåda

3. Lärande i arbetslivet - roller och uppgifter

Checklistor för lärande i arbetslivet

Utveckla lärandet i arbetslivet

  • Reformera samarbetet – Praktiska verktyg för dig som utvecklar
    samarbetet mellan arbetsplatsen
    och läroanstalten
5. Yrkesprov och bedömning av kunnande
6. Webbutbildning