Verktygslåda

3. Lärande i arbetslivet - roller och uppgifter

Checklistor för lärande i arbetslivet

Utveckla lärandet i arbetslivet

  • Reformera samarbetet – Praktiska verktyg för dig som utvecklar
    samarbetet mellan arbetsplatsen
    och läroanstalten
    • Spara och skriv ut ett arbetsdokument som kan kompletteras (på finska) täältä (PDF)
      • Länken kommer att uppdateras...
5. Yrkesprov och bedömning av kunnande
7. För läroanstalter

I materialbanken för läroanstalter finns nyttigt material om bl.a introduktion och utbildning av arbetsplatshandledare samt utveckling av arbetslivssamarbetet.