Självständig eOhjaan.fi-introduktion

 

Välkommen till eOhjaan- introduktionen som du genomför på egen hand. Introduktionen har som mål att du ska få bekanta dig med handledning av lärande i arbetslivet och bedömning samt få verktyg att använda.

För vem?

Introduktionen passar för alla som arbetar som arbetsplatshandledare inom yrkesutbildningen, eller är intresserade av att utveckla lärandet som sker på den egna arbetsplatsen. Introduktionen passar också för lärare som handleder lärande i arbetslivet.

Handledd webbutbildning

Om du vill delta i den handledda webbutbildningen, där du får ett intyg över deltagande, kan du delta i Ohjaan.fi webbutbildningen. Du kan också vara i kontakt  med en yrkesläroanstalt i din region och fråga efter arbetsplatshandledarutbildning.

Anvisningar:

Utbildningen har fyra delar, som innehåller studiematerial om delarnas teman samt test och uppgifter. Gå framåt i nummerordning.

Givande studier!

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag varje onsdag på finska. Läs mer på den finskspråkiga sidan och välkommen med!

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera