3. Vi handleder – eOhjaan.fi

Handledningen är viktig för lärandet. Som handledare kan du stödja den studerande att uppfatta helheter, tillämpa teorikunskap i praktiken och att sätta sig in i rutinerna på er arbetsplats.

Arbetsplatserna är olika på många sätt – också i fråga om hur handledningen på arbetsplatsen ordnas. Varje lärande har olika behov av handledning.

Uppgifter:

1. Tänk på hur det skulle vara bäst att ordna den studerandes handledning på din arbetsplats.

  • Är handledningen daglig undervisning i arbetet eller handledningsdiskussioner med en månads mellanrum, eller något annat?
  • Kan också andra arbetstagare delta i handledningen? Tänk efter vad den studerande skulle ha för nytta av det.
    Här finns praktiska tips på hur handledningen kan ordnas: Lyckas i handledningen

2. Bekanta dig med sidan Introduktion som en del av handledningen

  • Hurudan är en god introduktion?
  • Reflektera över saker som är särskilt viktiga vid handledning av en ung människa.

3. Handledningsutmaningar i vardagen

4. Bekanta dig med sidan Respons befrämjar lärande

  • Reflektera över hur du ger respons – hurudan är du?
  • På vilket sätt skiljer det sig att ge respons från att bedöma kunnandet?
  • Hurudan är bra respons?
  • Hur kan du utvecklas i att ge respons?

5. Reflektera över hur du som arbetsplatshandledare kan säkerställa att studerande är redo att visa sitt kunnande?

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag varje onsdag på finska. Läs mer på den finskspråkiga sidan och välkommen med!

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera