4. Vi bedömer – eOhjaan.fi

I yrkesutbildningen bedöms kunnandet i yrkesprov. Yrkesproven är en viktig del av avläggandet av examen.

I yrkesprovet utförden studerande praktiska arbetsuppgifter för att visa hur väl hen har uppnått den yrkesskicklighet och det kunnande som krävs i examensgrunderna.

Påvisandet av kunnandet och bedömningen av yrkesprovet hör till en arbetsplatshandledarens och lärarens gemensamma uppgifter. Yrkesprovet planeras tillsammans med den studerande och läraren.

Uppgifter:

1. Bekanta dig med sidan Studerandes kunnande bedöms i yrkesprov

  • Öppna Guide om bedömning av kunnande för arbetsplatser
  • Hur kan du som arbetslivets respresentant säkerställa att studerande är redo för yrkesprov
  • Hur bra du har introducerats i bedömning?
  • Vilka punkter är oklara för dig? Utred de oklara punkterna tillsammans med din studerandes lärare.

2. Bekanta dig med sidan Yrkesprovet bedöms tillsammans

  • När du är bedömare av ett yrkesprov, vilka saker styr din verksamhet?
  • Ta reda på vilken betydelse den studerandes självbedömning har i förhållande till bedömningen.

3. Examensgrunderna och bedömningsfärdigheterna

  • För att du ska kunna bedöma ska du känna till kraven på yrkesskicklighet och föremålen för bedömning, och de hittas i examensgrunderna.
  • Bekanta dig med examensgrunderna för din egen bransch. Välj via länken examensgrunderna för din studerande och därifrån kraven på yrkesskicklighet och kriterierna för bedömning. Examensgrunder och krav på yrkesskicklighet
  • Tänk efter om du har klart för dig vilka kraven på yrkesskicklighet är för din studerande. Fundera också vad de innebär i din yrkesbransch och på din arbetsplats.
  • Vilka slags bedömningsfärdigheter har du? Vad borde du ännu utvecklas i?

 

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag varje onsdag på finska. Läs mer på den finskspråkiga sidan och välkommen med!

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera