1. Roller och uppgifter – eOhjaan.fi

Vardagen löper bra när parterna känner sin egen roller och sina uppgifter.

Bekanta dig med hjälp av materialet i vilka uppgifter de olika parterna har och studera sedan till sist med hjälp av arbetsplatshandledarens checklista vad som ingår i handledarens uppgifter.

Du kan börja med att Testa dina färdigheter som handledare

 

Uppgifter:

1. Bekanta dig med arbetsplatshandledarens roller och uppgifter:

2. Fundera på hur din förman och arbetsgemenskapen bäst kan stödja dig i handledningsarbetet.

3. Du vet väl vem som är kontaktperson för din studerande eller vem som i läroanstalten är den lärare som handleder lärande i arbetslivet? Den informationen hittar du i din studerandes avtal eller personliga utvecklingsplan för kunnandet.

4. Vilka saker har du redan tagit i beaktande som arbetsplatshandledare?

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag varje onsdag på finska. Läs mer på den finskspråkiga sidan och välkommen med!

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera