2. Vi planerar – eOhjaan.fi

Handledningen blir lättare när man vet vad som eftersträvas och när du känner till de mål som beskrivits i examensgrunderna.

Som handledare ska du se till att din studerande får utföra mångsidiga arbetsuppgifter enligt vad som ingår i examen. Påbörja planeringen med att bekanta dig med den studerandes situation.

Uppgifter:

1. Bekanta dig med sidan Vad behövs planering för? samt med Lärandet i arbetslivet planeras tillsammans

  • Bekanta dig med examensgrunderna för din egen bransch via följande länk och välj därifrån examensgrunderna för din studerande. Länk: eGrunder
  • Välj en examensdel som den studerande du handleder avlägger eller någon annan examensdel, som passar bra för lärande i arbetslivet på din arbetsplats.
    • Sätt dig in i kraven på yrkesskicklighet i den examensdelen. Hur framträder de på din egen arbetsplats?
    • Vilka slags konkreta arbetsuppgifter som ingår i din valda examensdel finns det på din arbetsplats?

2. Bekanta dig med sidan Med personlig tillämpning skapas en individuell plan och med Utbildningsstyrelsens webbsida och ta reda på vad personlig tillämpning innebär.

3. Bekanta dig med sidan Kunnandet påvisas i yrkesprov och ta reda på vilka som deltar i planeringen av yrkesprov och vad som antecknas vid planeringen av yrkesprovet.

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag varje onsdag på finska. Läs mer på den finskspråkiga sidan och välkommen med!

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera