Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

Stöd i arbetsplatshandledarens vardag

HandledningsHJÄLP är en nationell tjänst för arbetsplatshandledare som handleder studerande.

Kom och fråga allt möjligt om handledning och bedömning.

Sakkunniga i handledning besvarar frågor och ger praktiska tips på tillämpningar i olika handledningssituationer.

HandledningsHJÄLP på svenska

17.1, 14.2, 20.3, 17.4,15.5 och 12.6 kl 9-11.

Anslut via denna länk

Hur kan jag handleda den studerande ännu bättre?

Vad avses med en valbar examensdel?

Hur stöder jag en studerande som inte har svenska eller finska som modersmål?

Hur ska jag ge respons?

Hur ska jag följa utveklingen av kunnandet?

Funderar du på den här typen av frågor eller något annat? Kom och diskutera och fråga, vi funderar på lösningarna tillsammans!

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera