Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet  

 

Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.  För att lyckas med uppgiften förutsätts att arbetsplatshandledaren är insatt i rutinerna för lärande i arbetslivet: i planering, genomförande och handledning av lärandet i arbetslivet och i bedömning av kunnandet vid yrkesprov. I lagstiftningen om yrkesutbildning är det definierat vad som behöver beaktas vid arbetsplatshandledning.  

Mångfalden i samhället och på arbetsplatserna har ökat. I utbildningen behandlas kort mångkulturell handledning och erfarenheter från den. Dessutom lyfter utbildningen upp olika studerande och hur arbetsplatshandledaren kan stöda dessa. 

 

Genom att delta i webbutbildningen för arbetsplatshandledare lär du dig vad du som arbetsplatshandledare behöver beakta när du handleder studerandes lärande. 

Du hittar anmälningslänk och tidpunkter i rullmenyn längst ner på sidan. De flesta utbildningarna är på finska men 2024 ordnas också utbildningar på svenska.

Välkommen med!

Utbildningens omfattning

 • Utbildningen omfattar ca 8 h 
 • Innehåller Självständiga studier på valfria tider och två 1,5 h webbdiskussioner på fastställda tider i grupp. 

Målgrupp för utbildningen

Arbetsplatshandledare som handleder studerande på en arbetsplats 

 Innehåll i utbildningen 

 • Planering av det första skedet (självvärderingstest) 
 • PUK och examensgrunderna styr planeringen 
 • Arbetsplatshandledaren introducerar och handleder 
 • Lärande i arbetslivet (webbdiskussion) 
 • Handledning och planering av yrkesprov 
 • Respons på hur kunnandet utvecklas 
 • Bedömning av kunnande (webbdiskussion) 
 • Lyckas med bedömningen 
 • Bedömning av kunnandet 
 • Beslut om bedömningen 

  Anvisningar för hur utbildningen genomförs

  Efter anmälan sänder utbildaren e-post med anvisningar om hur utbildningen avläggs. Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser inför och deltagande i två webbdiskussioner. Webbdiskussionerna leds av en utbildare och alla som har deltagit i utbildningen deltar i webbdiskussionerna. Man får ett intyg över deltagande när webbutbildningen är avlagd. 

  Vem anordnar utbildningen?

  För genomförandet av utbildningen ansvar de läroanstalter som är med i Ohjaan.fi-nätverket. De flesta utbildningarna är på finska. Det står uttryckligen om utbildningen är på svenska.

  Du kan välja någon av datumen för utbildning nedan som passar dig. Innehållet i utbildningarna är samma. 

  Anmälan och tidpunkter

  Under 2024 erbjuds webbutbildning 1 gång/månad (20 personer). Bekanta dig med utbudet nedan och sök en lämplig tidpunkt att delta. Svenskspråkig utbildning ordnas en gång under våren.  Om det är färre än 8 deltagare inhiberas webbutbildningen. Om utbildningen inhiberas kontaktas alla deltagare och en ersättande tidpunkt erbjuds.  Välkommen med!

   

  Eka haitarin osa

  Tätä elementtiä ei näytetä, se on lisätty koska Divi haluaa pitää haitarin ensimmäisen elementin aina auki. Tämä on kuitenkin piilotettu jolloin se ei näy ollenkaan ja kuukaudet alla ovat kaikki suljettuna ennenkuin kävijä napsauttaa jonkin niistä auki.

  JANUARI 2024

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • 16.1.2024  ilmoittautuminen päättyy
  • 17.1.2024  Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.
    

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • 24.1.2024  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30–16.00 
  • 31.1.2024 Osaamisen arviointi klo 14.30-16.00

  Ilmoittautuminen.

  Toteutuksesta vastaa Ammattiopisto Spesia.

  Yhteyshenkilö: Sirja Rousi, sirja.rousi@spesia.fi

  FEBRUARI 2024

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • 29.1. 2024 ilmoittautuminen päättyy
  • 30.1.2024 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • 6.2.2024  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30- 16.00
  • 13.2.2024 Osaamisen arviointi klo 14.30- 16.00

  Ilmoittautuminen (linkki päivitetään lähiaikoina)

  Toteutuksesta vastaa Kpedu.

  Yhteyshenkilöt:

  Hanna Tervanen hanna.tervanen@kpedu.fi ja Päivi Valli paivi.valli@kpedu.fi

  MARS 2024 PÅ SVENSKA

  Handledning i lärande i arbetslivet

  • 6.3.2024 anmälan avslutas
  • 7.3.2024 självstudierna inleds genom att kontaktpersonen sänder information om utbildningen och länk till webbdiskussionerna som sker via Teams.

   Tidpunkter för webbdiskussionerna

  • 14.3.2024 kl. 15:30-17  Planering av det första skedet och handledning
  • 21.3: 2024 kl. 15:30-17 Bedömning av kunnande

  Anmälan

  För genomförandet svarar Yrkesakademin i Österbotten

  Kontaktperson: Carina Kekäle, carina.kekale@yrkesakademin.fi , 050 407 0054 

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • 3.3. 2024 ilmoittautuminen päättyy
  • 4.3.2024 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • 11.3.2024  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30- 16.00
  • 18.3.2024 Osaamisen arviointi klo 14.30-16.00

  Ilmoittautuminen

  Toteutuksesta vastaa Stadin AO.

  Yhteyshenkilöt: Outi Lehto outi.lehto@edu.hel.fi ja Tiina Syrjälä tiina.syrjala@edu.hel.fi

   

  ARPIL 2024

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • 25.3. 2024 ilmoittautuminen päättyy
  • 26.3.2024 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • 2.4.2024  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30- 16.00
  • 9.4.2024 Osaamisen arviointi klo 14.30-16.00

  Ilmoittautuminen (linkki päivitetään pian)

  Toteutuksesta vastaa Gradia.

  Yhteyshenkilöt: Kirsi Kangasaho kirsi.kangasaho@gradia.fi ja Sari Mynttinen sari.mynttinen@gradia.fi 

  MAJ 2024

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • 29.4. 2024 ilmoittautuminen päättyy
  • 30.4.2024 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • 7.5.2024  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30- 16.00
  • 14.5.2024 Osaamisen arviointi klo 14.30-16.00

  Ilmoittautuminen

  Toteutuksesta vastaa Omnia.

  Yhteyshenkilöt: Ulla-Maija Arminen ulla-maija.arminen@omnia.fi ja Tiina-Ira Huttunen Tiina-Ira.Huttunen@omnia.fi

  JUNI 2024

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • XX. 2024 ilmoittautuminen päättyy
  • XX.2024 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • XX.2024  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30- 16.00
  • XX.2024 Osaamisen arviointi klo 14.30-16.00

  Ilmoittautuminen

  Toteutuksesta vastaa Keuda.

  Yhteyshenkilöt: XX

  Webbutbildningen Mångkulturell handledning (ordnas på finska)

  Läs mer här på de finskspråkiga sidorna.

   

  Webbutbildning för mentorer för företagares läroavtalsutbildning (ordnas på finska)

  Läs mer här på de finskspråkiga sidorna.

  Verktygslåda

  Mer material om lärande i arbetslivet och arbetsplatshandledning.

  Öppna verktygslådan

  Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

  HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

  Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

  Läs mera


  Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

  Läs mera