Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet  

 

Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.  För att lyckas med uppgiften förutsätts att arbetsplatshandledaren är insatt i rutinerna för lärande i arbetslivet: i planering, genomförande och handledning av lärandet i arbetslivet och i bedömning av kunnandet vid yrkesprov. I lagstiftningen om yrkesutbildning är det definierat vad som behöver beaktas vid arbetsplatshandledning.  

Mångfalden i samhället och på arbetsplatserna har ökat. I utbildningen behandlas kort mångkulturell handledning och erfarenheter från den. Dessutom lyfter utbildningen upp olika studerande och hur arbetsplatshandledaren kan stöda dessa. 

 

Genom att delta i webbutbildningen för arbetsplatshandledare lär du dig vad du som arbetsplatshandledare behöver beakta när du handleder studerandes lärande. 

Du hittar anmälningslänk och tidpunkter i rullmenyn längst ner på sidan. De flesta utbildningarna är på finska men våren 2023 ordnas också utbildningar på svenska.

Välkommen med!

Utbildningens omfattning

 • Utbildningen omfattar ca 8 h 
 • Innehåller Självständiga studier på valfria tider och två 1,5 h webbdiskussioner på fastställda tider i grupp. 

Målgrupp för utbildningen

Arbetsplatshandledare som handleder studerande på en arbetsplats 

 Innehåll i utbildningen 

 • Planering av det första skedet (självvärderingstest) 
 • PUK och examensgrunderna styr planeringen 
 • Arbetsplatshandledaren introducerar och handleder 
 • Lärande i arbetslivet (webbdiskussion) 
 • Handledning och planering av yrkesprov 
 • Respons på hur kunnandet utvecklas 
 • Bedömning av kunnande (webbdiskussion) 
 • Lyckas med bedömningen 
 • Bedömning av kunnandet 
 • Beslut om bedömningen 

  Anvisningar för hur utbildningen genomförs

  Efter anmälan sänder utbildaren e-post med anvisningar om hur utbildningen avläggs. Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser inför och deltagande i två webbdiskussioner. Webbdiskussionerna leds av en utbildare och alla som har deltagit i utbildningen deltar i webbdiskussionerna. Man får ett intyg över deltagande när webbutbildningen är avlagd. 

  Vem anordnar utbildningen?

  För genomförandet av utbildningen ansvar de läroanstalter som är med i Ohjaan.fi-nätverket. De flesta utbildningarna är på finska. Det står uttryckligen om utbildningen är på svenska.

  Du kan välja någon av datumen för utbildning nedan som passar dig. Innehållet i utbildningarna är samma. 

  Anmälan och tidpunkter

  Under 2023 erbjuder vi webbutbildning 2 gånger/månad (2×20 personer). Bekanta dig med utbudet nedan och sök en lämplig tidpunkt att delta. Svenskspråkig utbildning ordnas endast några gånger per år.  Om det är färre än 8 deltagare inhiberas webbutbildningen. Om utbildningen inhiberas kontaktas alla deltagare och en ersättande tidpunkt erbjuds.  Välkommen med!

   

  Eka haitarin osa

  Tätä elementtiä ei näytetä, se on lisätty koska Divi haluaa pitää haitarin ensimmäisen elementin aina auki. Tämä on kuitenkin piilotettu jolloin se ei näy ollenkaan ja kuukaudet alla ovat kaikki suljettuna ennenkuin kävijä napsauttaa jonkin niistä auki.

  JANUARI/TAMMIKUU 2023 på finska och svenska

    

   Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

   • 5.1.2023 ilmoittautuminen päättyy
   • 6.1.2023 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin
   • Ajankohdat verkkokeskusteluille:
   • 13.1.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 8.30- 10.00
   • 20.1.2023 Osaamisen arviointi klo 8.30-10.00

   Anmälningstiden har avslutats.

   Toteutuksesta vastaa Stadin AO.

   Yhteyshenkilö: Outi Lehto, outi.lehto@edu.hel.fi

   Handledning i lärande i arbetslivet,  (på svenska)

   • 9.1.2023 anmälningstiden avslutas
   • 10.1.2023 Självstudierna inleds. Deltagarna får en länk till självstudiematerialet och länk till webbdiskussionerna i Teams.

   Tidpunkter för webbdiskussionerna: 

   • 17.1.2023 Planering av det inledande skedet och lärande i arbetslivet kl. 8.30-10.00
   • 24.1.2023 Bedömning av kunnande kl. 8.30-10.00

   Anmälningstiden har avslutats

   För genomförandet svarar Yrkesakademin i Österbotten.

   Kontaktperson: Christel Holmlund-Norrén, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi

   Handledning i lärande i arbetslivet, (på svenska)

   • 11.1.2023 anmälningstiden avslutas
   • 12.1.2023 Självstudierna inleds. Deltagarna får en länk till självstudiematerialet och länk till webbdiskussionerna i Teams.

    Tidpunkter för webbdiskussionerna:

    • 18.1.2023 Planering av det inledande skedet och lärande i arbetslivet kl. 18.-19.30
     25.1.2023 Bedömning av kunnande kl. 18.-19.30

    Anmälningsstiden har avslutats

    För genomförandet svarar Yrkesakademin i Österbotten.

    Kontaktperson: Christel Holmlund-Norrén, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi

     

    FEBRUARI/HELMIKUU 2023 på finska

    Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

    • 1.2. 2023 ilmoittautuminen päättyy
    • 2.2.2023 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

    Ajankohdat verkkokeskusteluille:

    • 9.2.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30- 16.00
    • 16.2.2023 Osaamisen arviointi klo 14.30- 16.00

    Ilmoittautuminen on päättynyt.

    Toteutuksesta vastaa Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia ja Tredu.

    Yhteyshenkilö:

    Ulla-Maija Arminen ulla-maija.Arminen@omnia.fi

    MARS/MAALISKUU 2023 på finska och svenska

    Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

    • xx.x. 2023 ilmoittautuminen päättyy
    • xx.x.2023 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

    Ajankohdat verkkokeskusteluille:

    • xx.x.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 8.30- 10.00
    • xx.x.2023 Osaamisen arviointi klo 8.30-10.00

    Ilmoittautuminen avataan pian.

    Toteutuksesta vastaa Gradia.

    Yhteyshenkilö:

    xxx

     

    Handledning i lärande i arbetslivet, utbildning på svenska

    • 7.3.2023 Anmälningstiden avslutas
    • 8.3.2023 Självstudierna inleds. Deltagaren får en länk till självstudiematerialet och länkt till webbdiskussionerna i Teams.

    Tidpunkter för webbdiskussionerna: 

    • 15.3.2023 Planering av det inledande skedet och lärande i arbetslivet kl. 14.30-16.00
    • 22.3.2023 Bedömning av kunnande kl. 14.30-16.00

    ANMÄLAN

    För genomförandet svarar Yrkesakademin i Österbotten.

    Kontaktperson: Christel Holmlund-Norrén, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi

    APRIL/HUHTIKUU 2023 på finska

    Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

    13.4. 2023 ilmoittautuminen päättyy
    14.4.2023 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

    Ajankohdat verkkokeskusteluille:

    20.4.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.- 15.30
    27.4.2023 Osaamisen arviointi klo 14.-15.30

    Ilmoittautuminen.

    Toteutuksesta vastaa Kpedu.

    Yhteyshenkilö: Kirsi Järvelä, kirsi.jarvela@kpedu.fi

    MAJ/TOUKOKUU 2023 på finska och svenska

    Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

    • 10.5.2023 ilmoittautuminen päättyy
    • 11.5.2023 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

    Ajankohdat verkkokeskusteluille:

    • 17.5.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 8.30- 10.00
    • 24.5.2023 Osaamisen arviointi klo 8.30-10.00

    Ilmoittautuminen on päättynyt.

    Toteutuksesta vastaa Keuda.

    Yhteyshenkilö: Päivi Ranto, paivi.ranto@keuda.fi

     

     

    Handledning i lärande i arbetslivet, utbildning på svenska

    • 2.5.2023 Anmälningstiden avslutas
    • 3.5.2023 Självstudierna inleds. Deltagarna får en länk till självstudiematerialet och till webbdiskussionerna i Teams.

    Tidpunkter för webbdiskussionerna: 

    • 9.5.2023 Planering av det inledande skedet och lärande i arbetslivet kl. 8.30-10.00
    • 16.5.2023 Bedömning av kunnande kl. 8.30-10.00

    Anmälan är stängd.

    För genomförandet svarar Yrkesakademin i Österbotten.

    Kontaktperson: Christel Holmlund-Norrén, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi

    JUNI/KESÄKUU 2023 på finska

    Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

    29.5.2023 ilmoittautuminen päättyy
    30.5. 2023 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

    Ajankohdat verkkokeskusteluille:

    6.6.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.- 15.30
    13.6.2023 Osaamisen arviointi klo 14.-15.30

    ILMOITTAUTUMINEN

    Toteutuksesta vastaa Omnia ja Stadin AO.

    Yhteyshenkilö:

    Ulla-Maija Arminen, ulla-maija.arminen@omnia.fi

    Outi Lehto, outi.lehto@edu.hel.fi

    Webbutbildningen Mångkulturell handledning (ordnas på finska)

    I webbutbildningen lär du dig mer om mångkulturell handledning, skillnader i olika kulturer, språkmedveten och kulturell handledning som stöd för att vara arbetsplathandledare. I utbildningen ingår också metoder och material för handledning, som du kan använda i handledningen av en studerande med mångkulturell bakgrund.

    Målgrupp för utbildningen:

    Arbetsplatshandledare som handleder studerande på en arbetsplats.

    Utbildningens omfattning:

    Utbildningen omfattar 6 h självstudier i form av introduktion i olik material och 2 h ledd webbdiskussion via Teams.

    Anvisningar för hur utbildningen genomförs

    Efter anmälan sänder utbildaren e-post med anvisningar om hur utbildningen avläggs. Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser inför och deltagande i en webbdiskussioner. Webbdiskussionen leds av en utbildare och alla som har deltagit i utbildningen deltar i webbdiskussionen. Deltagaren får ett intyg när webbutbildningen är avlagd. 

    Vem ordnar utbildningen?

    För genomförandet av utbildningen ansvar de läroanstalter som är med i Ohjaan.fi-nätverket. De flesta utbildningarna är på finska. Det står uttryckligen om utbildningen är på svenska.

    Du kan välja någon av datumen för utbildning som passar dig. Innehållet i utbildningarna är samma.

    Verktygslåda

    Mer material om lärande i arbetslivet och arbetsplatshandledning.

    Öppna verktygslådan

    Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

    HandledningsHJÄLP är en ny serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

    Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

    Läs mera


    Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

    Läs mera