Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet  

 

Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.  För att lyckas med uppgiften förutsätts att arbetsplatshandledaren är insatt i rutinerna för lärande i arbetslivet: i planering, genomförande och handledning av lärandet i arbetslivet och i bedömning av kunnandet vid yrkesprov. I lagstiftningen om yrkesutbildning är det definierat vad som behöver beaktas vid arbetsplatshandledning.  

Mångfalden i samhället och på arbetsplatserna har ökat. I utbildningen behandlas kort mångkulturell handledning och erfarenheter från den. Dessutom lyfter utbildningen upp olika studerande och hur arbetsplatshandledaren kan stöda dessa. 

 

Genom att delta i webbutbildningen för arbetsplatshandledare lär du dig vad du som arbetsplatshandledare behöver beakta när du handleder studerandes lärande. 

Du hittar anmälningslänk och tidpunkter i rullmenyn längst ner på sidan. De flesta utbildningarna är på finska men våren 2023 ordnas också utbildningar på svenska.

Välkommen med!

Utbildningens omfattning

 • Utbildningen omfattar ca 8 h 
 • Innehåller Självständiga studier på valfria tider och två 1,5 h webbdiskussioner på fastställda tider i grupp. 

Målgrupp för utbildningen

Arbetsplatshandledare som handleder studerande på en arbetsplats 

 Innehåll i utbildningen 

 • Planering av det första skedet (självvärderingstest) 
 • PUK och examensgrunderna styr planeringen 
 • Arbetsplatshandledaren introducerar och handleder 
 • Lärande i arbetslivet (webbdiskussion) 
 • Handledning och planering av yrkesprov 
 • Respons på hur kunnandet utvecklas 
 • Bedömning av kunnande (webbdiskussion) 
 • Lyckas med bedömningen 
 • Bedömning av kunnandet 
 • Beslut om bedömningen 

  Anvisningar för hur utbildningen genomförs

  Efter anmälan sänder utbildaren e-post med anvisningar om hur utbildningen avläggs. Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser inför och deltagande i två webbdiskussioner. Webbdiskussionerna leds av en utbildare och alla som har deltagit i utbildningen deltar i webbdiskussionerna. Man får ett intyg över deltagande när webbutbildningen är avlagd. 

  Vem anordnar utbildningen?

  För genomförandet av utbildningen ansvar de läroanstalter som är med i Ohjaan.fi-nätverket. De flesta utbildningarna är på finska. Det står uttryckligen om utbildningen är på svenska.

  Du kan välja någon av datumen för utbildning nedan som passar dig. Innehållet i utbildningarna är samma. 

  Anmälan och tidpunkter

  Under 2023 erbjuds webbutbildning 1 gånger/månad (20 personer). Bekanta dig med utbudet nedan och sök en lämplig tidpunkt att delta. Svenskspråkig utbildning ordnas en gång under hösten.  Om det är färre än 8 deltagare inhiberas webbutbildningen. Om utbildningen inhiberas kontaktas alla deltagare och en ersättande tidpunkt erbjuds.  Välkommen med!

   

  Eka haitarin osa

  Tätä elementtiä ei näytetä, se on lisätty koska Divi haluaa pitää haitarin ensimmäisen elementin aina auki. Tämä on kuitenkin piilotettu jolloin se ei näy ollenkaan ja kuukaudet alla ovat kaikki suljettuna ennenkuin kävijä napsauttaa jonkin niistä auki.

  SEPTEMBER 2023

   

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • 6.9.2023  ilmoittautuminen päättyy
  • 7.9.2023  Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.
    

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • 14.9.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.00–15.30 
  • 21.9.2023 Osaamisen arviointi klo 14.00-15.30

  Ilmoittautuminen

  Toteutuksesta vastaa Ammattiopisto Spesia.

  Yhteyshenkilö: Sirja Rousi, sirja.rousi@spesia.fi

  Handledning i lärande i arbetslivet (på svenska)

  • 19.9.2023  anmälningstiden avslutas
  • 20.9.2023 Självstudierna inleds. Deltagarna får en länk till självstudiematerialet och länk till webbdiskussionerna i Teams.

  Tidpunkter för webbdiskussionerna: 

  • 27.9.2023 Planering av det inledande skedet och lärande i arbetslivet kl. 14.30-16.00
  • 4.10.2023 Bedömning av kunnande kl. 14.30-16.00

  Anmäl dig här

  För genomförandet svarar Yrkesakademin i Österbotten.

  Kontaktperson: Christel Holmlund-Norrén, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi

  OKTOBER 2023 på finska

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • 25.9. 2023 ilmoittautuminen päättyy
  • 26.9.2023 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • 3.10.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30- 16.00
  • 10.10.2023 Osaamisen arviointi klo 14.30- 16.00

  Ilmoittautuminen 

  Toteutuksesta vastaa Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia.

  Yhteyshenkilö:

  Ulla-Maija Arminen ulla-maija.Arminen@omnia.fi

  NOVEMBER 2023 på finska

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • 7.11. 2023 ilmoittautuminen päättyy
  • 8.11.2023 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • 15.11.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30- 16.00
  • 22.11.2023 Osaamisen arviointi klo 14.30-16.00

  Ilmoittautuminen 

  Toteutuksesta vastaa Forssan ammatti-instituutti.

  Yhteyshenkilö: Anni Hult, anni.hult@lhkk.fi  

   

  DECEMBER 2023 på finska

  Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

  • 30.11. 2023 ilmoittautuminen päättyy
  • 1.12.2023 Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa.  Osallistujille lähetetään linkit koulutuksen materiaaleihin sekä Teams-verkkokeskusteluihin.

  Ajankohdat verkkokeskusteluille:

  • 8.12.2023  Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 8.30- 10.00
  • 15.12.2023 Osaamisen arviointi klo 8.30-10.00

  Ilmoittautuminen 

  Toteutuksesta vastaa Stadin AO.

  Yhteyshenkilö: Outi Lehto, outi.lehto@edu.hel.fi

  Webbutbildningen Mångkulturell handledning (ordnas på finska)

  I webbutbildningen lär du dig mer om mångkulturell handledning, skillnader i olika kulturer, språkmedveten och kulturell handledning som stöd för att vara arbetsplathandledare. I utbildningen ingår också metoder och material för handledning, som du kan använda i handledningen av en studerande med mångkulturell bakgrund.

  Målgrupp för utbildningen:

  Arbetsplatshandledare som handleder studerande på en arbetsplats.

  Utbildningens omfattning:

  Utbildningen omfattar 6 h självstudier i form av introduktion i olik material och 2 h ledd webbdiskussion via Teams.

  Anvisningar för hur utbildningen genomförs

  Efter anmälan sänder utbildaren e-post med anvisningar om hur utbildningen avläggs. Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser inför och deltagande i en webbdiskussioner. Webbdiskussionen leds av en utbildare och alla som har deltagit i utbildningen deltar i webbdiskussionen. Deltagaren får ett intyg när webbutbildningen är avlagd. 

  Vem ordnar utbildningen?

  För genomförandet av utbildningen ansvar de läroanstalter som är med i Ohjaan.fi-nätverket. De flesta utbildningarna är på finska. Det står uttryckligen om utbildningen är på svenska.

  Du kan välja någon av datumen för utbildning som passar dig på de finskspråkiga sidorna. Innehållet i utbildningarna är samma.

  Verktygslåda

  Mer material om lärande i arbetslivet och arbetsplatshandledning.

  Öppna verktygslådan

  Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

  HandledningsHJÄLP är en ny serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

  Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

  Läs mera


  Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

  Läs mera