Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet  

 

Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.  För att lyckas med uppgiften förutsätts att arbetsplatshandledaren är insatt i rutinerna för lärande i arbetslivet: i planering och genomförande/handledning av lärandet i arbetslivet och i bedömning av kunnandet/yrkesprov. I lagstiftningen om yrkesutbildning är det definierat vad som behöver beaktas vid arbetsplatshandledning.  

Mångfalden i samhället och på arbetsplatserna har ökat. I utbildningen behandlas kort mångkulturell handledning och erfarenheter från den. Dessutom lyfter utbildningen upp olika studerande och hur arbetsplatshandledaren kan stöda dessa. 

 

Genom att delta i webbutbildningen för arbetsplatshandledare lär du dig vad du som arbetsplatshandledare behöver beakta när du handleder studerandes lärande. 

Du hittar anmälningslänk och tidpunkter i rullmenyn längst ner på sidan. De flesta utbildningarna är på finska men hösten 2022 ordnas också utbildningar på svenska.

Välkommen med!

Utbildningens omfattning

 • Utbildningen omfattar ca 8 h 
 • Innehåller Självständiga studier och två 1,5 h webbträffar  

Målgrupp för utbildningen

Arbetsplatshandledare som handleder studerande på en arbetsplats 

 Innehåll i utbildningen 

 • Planering av det första skedet (självvärderingstest) 
 • PUK och examensgrunderna styr planeringen 
 • Arbetsplatshandledaren introducerar och handleder 
 • Lärande i arbetslivet (webbdiskussion) 
 • Handledning och planering av yrkesprov 
 • Respons på hur kunnandet utvecklas 
 • Bedömning av kunnande (webbdiskussion) 
 • Lyckas med bedömningen 
 • Bedömning av kunnandet 
 • Beslut om bedömningen 

  Anvisningar för hur utbildningen genomförs

  Efter anmälan sänder utbildaren e-post med anvisningar om hur utbildningen avläggs. Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser inför och deltagande i två webbdiskussioner. Webbdiskussionerna leds av en utbildare och alla som har deltagit i utbildningen deltar i webbdiskussionerna. Man får ett intyg över deltagande när webbutbildningen är avlagd. 

  Vem anordnar utbildningen?

  För genomförandet av utbildningen ansvar de läroanstalter som är med i Ohjaan.fi-nätverket. De flesta utbildningarna är på finska. Det står uttryckligen om utbildningen är på svenska.

  Du kan välja någon av datumen för utbildning nedan som passar dig. Innehållet i utbildningarna är samma. 

  Webbutbildningen Mångkulturellt handledning

  I webbutbildningen lär du dig mer om mångkulturell handledning, skillnader i olika kulturer, språkmedveten och kulturell handledning som stöd för att vara arbetsplathandledarens. I utbildningen ingår också metoder och material för handledning, som du kan använda i handledningen av en studerande med mångkulturell bakgrund.

  Målgrupp för utbildningen:

  Arbetsplatshandledare som handleder studerande på en arbetsplats.

  Utbildningens omfattning:

  Utbildningen omfattar 6 h självstudier i form av introduktion i olik material och 2 h ledd webbdiskussion via Teams.

  Anvisningar för hur utbildningen genomförs:

  Efter anmälan sänder utbildaren e-post med anvisningar om hur utbildningen avläggs. Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser inför och deltagande i två webbdiskussioner. Webbdiskussionerna leds av en utbildare och alla som har deltagit i utbildningen deltar i webbdiskussionerna. Man får ett intyg över deltagande när webbutbildningen är avlagd. 

  Vem ordnar utbildningen?

  För genomförandet av utbildningen ansvar de läroanstalter som är med i Ohjaan.fi-nätverket. De flesta utbildningarna är på finska. Det står uttryckligen om utbildningen är på svenska.

  Du kan välja någon av datumen för utbildning nedan som passar dig. Innehållet i utbildningarna är samma. 

  Anmälan och tidpunkter/Ilmoittautuminen ja ajankohdat:

  Under 2022 erbjuder vi webbutbildning 2 gånger/månad (2×20 personer). Bekanta dig med utbudet nedan och sök en lämplig tidpunkt att delta. Svenskspråkig utbildning ordnas endast några gånger per år.  Om det är färre än 8 deltagare inhiberas webbutbildningen. Om utbildningen inhiberas kontaktas alla deltagare och en ersättande tidpunkt erbjuds.  Välkommen med!

   

  Eka haitarin osa

  Tätä elementtiä ei näytetä, se on lisätty koska Divi haluaa pitää haitarin ensimmäisen elementin aina auki. Tämä on kuitenkin piilotettu jolloin se ei näy ollenkaan ja kuukaudet alla ovat kaikki suljettuna ennenkuin kävijä napsauttaa jonkin niistä auki.

  SEBTEMBER/SYYSKUU 2022 på finska och på svenska

    

   Syyskuu työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus

   • ke 24.8. Ilmoittautuminen päättyy
   • to 25.8. Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa

   Ajankohdat verkkokeskusteluille:

   • to 1.9. Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 8.30-10.00
   • to 8.9. Osaamisen arviointi klo 8.30-10.00

   Ilmoittautuminen

   Toteutuksesta vastaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

   Yhteyshenkilö: Kirsi Hämälainen kirsi.hamalainen@gradia.fi 040 341 5198

   Syyskuu monikulttuurisuus -verkkokoulutus

   • ke 7.9. Ilmoittautuminen päättyy
   • to 8.9. Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa

   Ajankohta verkkokeskustelulle:

   • to 15.9. Monikulttuurisuus klo 14.00-16.00

   Ilmoittautuminen

   Toteutuksesta vastaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

   Yhteyshenkilö: Kirsi Hämälainen kirsi.hamalainen@gradia.fi 040 341 5198

   September på svenska

   • må 5.9. Anmälningstiden avslutas
   • ti 6.9. Självstudierna inleds

   Tidpunkter för webbdiskussionerna: 

   • ti 13.9. Planering av det inledande skedet och lärande i arbetslivet kl. 14.30-16.00
   • ti 20.9. Bedömning av kunnande kl. 14.30-16.00

   Anmälan 

   För genomförandet svarar Yrkesakademin i Österbotten och Careeria i samarbete.

   Kontaktperson:

   Christel Holmlund-Norrén

   christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi

   OKTOBER/LOKAKUU 2022 på finska

   Lokakuu työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus 

   • ke 28.9. Ilmoittautuminen päättyy
   • to 29.9. Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa

   Ajankohdat verkkokeskusteluille:

   • to 6.10. Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 14.30-16.00
   • to 13.10. Osaamisen arviointi klo 14.30-16.00

   Ilmoittautuminen

   Toteutuksesta vastaa Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu

   Yhteyshenkilö: Kirsi Järvelä kirsi.jarvela@kpedu.fi

   Lokakuu monikulttuurisuus -verkkokoulutus

   • ke 12.10. Ilmoittautuminen päättyy
   • to 13.10. Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa

   Ajankohta verkkokeskustelulle:

   • to 20.10. Monikulttuurisuus klo 8.30-10.00

   Linkki avataan myöhemmin

   Toteutuksesta vastaa Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu

   Yhteyshenkilö: Kirsi Järvelä kirsi.jarvela@kpedu.fi

   NOVEMBER/MARRASKUU 2022 på finska och på svenska

    Marraskuu työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus

    • ke 26.10. Ilmoittautuminen päättyy
    • to 27.10. Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa

    Ajankohdat verkkokeskusteluille:

    • 3.11. Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 8.30-10.00
    • 10.11. Osaamisen arviointi klo 8.30-10.00

    Ilmoittautuminen

    Toteutuksesta vastaa Stadin ammatti- ja aikuisopisto

    Yhteyshenkilö: Outi Lehto

    outi.lehto@edu.hel.fi

     

    Marraskuu verkkokoulutus monikulttuurisuus

    • to 10.11. Ilmoittautuminen päättyy
    • pe 11.11. Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa

    Ajankohta verkkokeskustelulle:

    • to 17.11. Monikulttuurisuus klo 14.00-16.00

    Ilmoittautuminen

    Toteutuksesta vastaa Stadin ammatti- ja aikuisopisto

    Yhteyshenkilö: Outi Lehto

    outi.lehto@edu.hel.fi

    Handledning i lärande i arbetslivet (på svenska)

    • ons 9.11. Anmälningstiden avslutas
    • to 10.11. Självstudierna inleds

    Tidpunkter för webbdiskussionerna: 

    • 17.11. Planering av det inledande skedet och lärande i arbetslivet kl. 8.30-10.00
    • 24.11. Bedömning av kunnande kl. 8.30-10.00

    Anmälan

    För genomförandet svarar Yrkesakademin i Österbotten och Careeria i samarbete.

    Kontaktperson: Christel Holmlund-Norrén

    christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi

    DECEMBER/JOULUKUU 2022 på finska

    Joulukuu monikulttuurisuus -verkkokoulutus

    • ke 23.11. Ilmoittautuminen päättyy
    • to 24.11. Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa

    Ajankohta verkkokeskustelulle:

    • to 1.12. Monikulttuurisuus klo 8.30-10.30

    Ilmoittautuminen

    Toteutuksesta vastaa Omnia.

    Yhteyshenkilö: Ulla-Maija Arminen ulla-maija.arminen@omnia.fi

     

     

    JANUARI / TAMMIKUU 2023 på finska

    Tammikuu työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus 2023 (tiedot päivitetään syksyllä 2022)

    • Ilmoittautuminen päättyy
    • Linkit ja materiaalit lähetetään osallistujille itsenäistä työskentelyä varten, jolloin verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa

    Ajankohdat ohjatuille verkkokeskusteluille:

    • Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 
    • Osaamisen arviointi klo

    Toteutuksesta vastaa

    Yhteyshenkilö:

     

    FEBRUARI / HELMIKUU 2023 på finska

    Helmikuu työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus 2023 (tiedot päivitetään syksyllä 2022)

    • Ilmoittauminen päättyy
    • Verkkokoulutuksen itsenäisesti suoritettava osio alkaa

    Ajankohdat verkkokeskusteluille:

    • Alkuvaiheen suunnittelu ja työelämässä oppiminen klo 
    • Osaamisen arviointi klo 

    Toteutuksesta vastaa 

    Yhteyshenkilö: 

     

    Verktygslåda

    Mer material om lärande i arbetslivet och arbetsplatshandledning.

    Öppna verktygslådan