Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet

Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.  För att lyckas med uppgiften förutsätts det att arbetsplatshandledaren är insatt i rutinerna för lärande i arbetslivet: i planering och genomförande av lärandet i arbetslivet och i bedömning av kunnandet. 

I lagstiftningen om yrkesutbildning är det definierat vad som behöver beaktas vid arbetsplatshandledning

Genom att delta i webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet lär du dig vad du som arbetsplatshandledare ska beakta när du handleder den studerandes lärande. 

Välkommen med!

Utbildningens mål: Arbetsplatshandledaren vet hur lärandet i arbetslivet planeras och genomförs samt hur kunnandet bedöms.

Utbildningens målgrupp: Arbetsplatshandledare

Hur utbildningen genomförs: Allt lärande sker på webben: att studera materialet, test i kunnandet samt förberedelser inför och deltagande i de två webbdiskussionerna. Deltagaren får ett  intyg när utbildningen är genomförd.

Utbildningens längd: Vi rekommenderar att arbetsplatshandledaren reserverar 8h tid för att genomföra utbildningen.

 

 

Inled utbildningen med att bekanta dig med den inledande informationen.

Givande studier!

 

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP – stöd i arbetsplatshandledarens vardag varje onsdag på finska. Läs mer på den finskspråkiga sidan och välkommen med!

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera