Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet

Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.  För att lyckas med uppgiften förutsätts det att arbetsplatshandledaren är insatt i rutinerna för lärande i arbetslivet: i planering och genomförande av lärandet i arbetslivet och i bedömning av kunnandet. 

I lagstiftningen om yrkesutbildning är det definierat vad som behöver beaktas vid arbetsplatshandledning

Genom att delta i webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet lär du dig vad du som arbetsplatshandledare ska beakta när du handleder den studerandes lärande. 

Välkommen med!

Utbildningens mål: Arbetsplatshandledaren vet hur lärandet i arbetslivet planeras, genomförs och hur kunnandet bedöms.

Utbildningens målgrupp: Arbetsplatshandledare

Hur utbildningen genomförs: Allt lärande sker på webben: att sätta sig in i materialet, test i kunnandet, förberedelser inför och deltagande i två webbdiskussioner. Man får ett intyg över deltagande om man har avlagt kursen.

Utbildningens längd: Arbetsplatshandledaren ska reservera 8h tid för att avlägga kursen.

 

 

Påbörja utbildningen med att bekanta dig med inledningsinfon.

Givande studier!