Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet

Arbetsplatshandledarens uppgift är viktig.  För att lyckas med uppgiften förutsätts det att arbetsplatshandledaren är insatt i rutinerna för lärande i arbetslivet: i planering och genomförande av lärandet i arbetslivet och i bedömning av kunnandet. 

I lagstiftningen om yrkesutbildning är det definierat vad som behöver beaktas vid arbetsplatshandledning

Genom att delta i webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet lär du dig vad du som arbetsplatshandledare ska beakta när du handleder den studerandes lärande. 

Välkommen med!

Utbildningens mål: Arbetsplatshandledaren vet hur lärandet i arbetslivet planeras och genomförs samt hur kunnandet bedöms.

Utbildningens målgrupp: Arbetsplatshandledare

Hur utbildningen genomförs: Allt lärande sker på webben: att studera materialet, test i kunnandet samt förberedelser inför och deltagande i de två webbdiskussionerna. Deltagaren får ett  intyg när utbildningen är genomförd.

Utbildningens längd: Vi rekommenderar att arbetsplatshandledaren reserverar 8h tid för att genomföra utbildningen.

 

 

Inled utbildningen med att bekanta dig med den inledande informationen.

Givande studier!

 

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera