Avsnitt 1: Planering av det första skedet

 

 

 • Börja med att bekanta dig med målen för underpunkterna 1.1 och 1.2.
 • Fördjupa dig sedan i det material som stöder att målen kan uppnås.
 • Utför till sist lärandeuppgiften.

Mål

1.1 PUK och examensgrunderna styr planeringen

Målet är att arbetsplatshandledaren är insatt i och 

 • vet vad PUK är
 • vet hur PUK styr lärandet i arbetslivet​
 • kan examensgrunderna
 • känner till kraven på yrkesskicklighet i examen eller en examensdel ​
 • vet vilka arbetsuppgifter som motsvarar kraven på yrkesskicklighet i en examensdel ​
 • känner till särdragen för utbildningsavtal och läroavtal​
 • vet vilket ansvar och vilka uppgifter de olika parterna i handledning i lärande i arbetslivet har ​

1.2 Arbetsplatshandledaren introducerar och handleder

Målet är att arbetsplatshandledaren känner till​

 • arbetsplatsens praxis​ i introduktion
 • arbetsplatsens arbetssäkerhetsbestämmelser och handleder enligt dem​
 • hur man agerar jämställt, jämlikt och enligt etiska principer​
 • den studerandes rättigheter och skyldigheter​
 • handledningens betydelse för att stödja lärandet

 

Material

Lärandeuppgift: Test i planering och inledning av lärande i arbetslivet för arbetsplatshandledare

Repetera materialet om de termer eller saker som frågades om i testet var obekanta för dig.

Blev resultatet bra? Då kan du gå vidare till del 2:

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera