Avsnitt 2: Lärande i arbetslivet

 

 

 • Börja med att bekanta dig med målen för underpunkterna 2.1 och 2.2.
 • Fördjupa dig sedan i det material som stöder att målen kan uppnås.
 • Förbered dig till sist för webbdiskussionen och delta i den enligt utbildarens anvisningar.

Mål

2.1 Handledning och planering av yrkesprovet

Målet är att arbetsplatshandledaren känner till​

 • hur och av vilka faktorer en lyckad handledning är uppbyggd​
 • vilka utmaningar som kan framträda i handledningssituationerna i vardagen​
 • vad behovet av särskilt stöd och mångkulturell handledning innebär ​
 • vad planeringen av yrkesprovet har för betydelse​​

2.2 Respons på hur kunnandet utvecklats​

Målet är att arbetsplatshandledaren förstår vilken betydelse responsgivningen har i den studerandes lärandeprocess.

Material

Lärandeuppgift

Förbered dig för webbdiskussionen genom att utföra uppgifterna 1 och 2.

Uppgift 1: ​

 • Tänk tillbaka på ett lyckat handledningstillfälle. Vad var det som gjorde att handledningen blev bra?​
 • Anteckna dina tankar.

Uppgift 2:​

 • Reflektera över och ta reda på varför det är så viktigt att ge respons till den studerande om hur kunnandet utvecklas. ​
 • Reflektera över och ta reda på hurudan en god respons är
 • Anteckna dina tankar.

Delta i webbdiskussionen enligt utbildarens anvisningar. ​

När du har utfört lärandeuppgiften och deltagit i webbdiskussionen kan du gå vidare till del 3.

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera