Avsnitt 3: Bedömning av kunnandet

 

 

 • Börja med att bekanta dig med målen för underpunkterna 3.1 – 3.3.
 • Fördjupa dig sedan i studiematerialet.
 • Förbered dig för webbdiskussionen genom att utföra lärandeuppgifterna.
 • Delta till sist i webbdiskussionen enligt utbildarens anvisningar.

Mål

3.1 Så här lyckas jag som bedömare

 • Arbetsplatshandledaren vet vilka uppgifter arbetlivets bedömare har och förstår vilken betydelse bedömningen har.

3.2 Bedömning av kunnandet

 • Arbetsplatshandledaren vet hur arbetslivets bedömare tillsammans med läraren gör bedömningen av kunnandet enligt examensgrunderna.

3.3 Bedömningsbeslut

 • Arbetsplatshandledaren vet hur arbetslivets bedömare och läraren fattar ett bedömningsbeslut.
 • Arbetsplatshandledaren förstår hur bedömningsdiskussionen och den studerandes självbedömning kan användas som stöd för livslångt lärande och vilken betydelse bedömningen har.

 

Material

Lärandeuppgift

Uppgift 3.1:

 • Reflektera över hur du är som bedömare av kunnandet vid yrkesprovet. Vilka är dina starka sidor och dina utvecklingsområden som arbetslivets bedömare?
 • Anteckna 1–3 av dina starka sidor och 1–3 av dina utvecklingsområden.

Uppgift 3.2:

 • Diskutera med dina kollegor på arbetsplatsen och med läraren hur bedömningen av kunnandet vid yrkesprovet i praktiken genomförs, vilka som deltar och på vilket sätt bedömningen dokumenteras.
 • Anteckna dina observationer.

Uppgift 3.3:

 • Se på videon (material 3.3) och välj bland inläggen det som gjorde mest intryck på dig.​
 • Anteckna vilket inlägg i videon som gjorde mest intryck på dig och varför. ​​

Delta i webbdiskussionen enligt utbildarens anvisningar. ​​

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera