Att ge respons

Med tanke på lärandet är det viktigt att ge och få respons. De bästa situationerna att lära sig är praktiska arbetssituationer som man efteråt tillsammans går igenom. Det lönar sig att med en studerande med invandrarbakgrund diskutera varför man ger respons. På det sättet förstår den studerande vad responsen har för betydelse. Det är också viktigt att responsen kommer i rätt tid.

All respons lönar det sig inte att ge offentligt, för i en del kulturer kan till exempel en negativ respons vara förknippad med rädslan för att förlora ansiktet.

Det centrala när man ger respons med tanke på lärandet är att den motiveras. Begär att få respons på den respons du gett. Tacka också för responsen.

 

Tillfällen att ge uppbyggande respons Att ta upp något och att ge respons

 

Spelreglerna i det finländska arbetslivet är oklara (arbetstider, pauser, frånvaro, sjukledigheter)

 

Ta upp frågan, repetera och förklara arbetsplatsens spelregler.

Säkerställ att den studerande har förstått vad du menade.

 

Den studerande gör upprepade gånger saker ”fel” (överenskomna tillvägagångssätt, ergonomi, arbetssäkerhet)

 

Be den studerande själv utvärdera sitt eget agerande och att förklara varför hon/han gör på det sättet.

Fråga på vilka andra sätt sakerna kan genomföras? Visa hur du själv skulle göra och varför.

 

Det finns utmaningar i något i kundbetjäningen

 

Ta upp frågan… Förklara konkret vad som inte gick så bra i situationen och hur saken kan korrigeras.
Den studerande har inte förstått din respons. Be den studerande berätta hur hon/han förstod din respons och vad hon/han ska göra.
Den studerande verkar inte vara motiverad

Ta upp motivationen.

Hur upplever den studerande sin motivation vara och vilka saker påverkar den.

Motivationen kan påverkas av många olika faktorer, t.ex. att man inte vågar.

Den studerande är inte så aktiv och självverksam

Diskutera om förväntningar. Fråga om något är oklart.

Ta fram målen för lärandet. Ge möjlighet till att vara aktiv och gör först tillsammans.

Uppmuntra till aktivitet.

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera