Tillfällen att ge respons

Att ge respons och att ta upp något

Med tanke på lärandet är det viktigt att ge och få respons. De bästa situationerna att lära sig är praktiska arbetssituationer som man efteråt tillsammans utvärderar. Det lönar sig att med en studerande med invandrarbakgrund diskutera varför man ger respons. På det sättet förstår den studerande vad responsen har för betydelse. Det är också viktigt att tajma responsen.

All respons lönar det sig inte att ge offentligt, för i en del kulturer kan till exempel en negativ respons vara förknippad med rädslan för att förlora ansiktet.

Det centrala när man ger respons med tanke på lärandet är att den motiveras. Begär att få respons på den respons du gett. Tacka också för responsen.

 

Tillfällen att ge konstruktiv respons

Att ta upp något och att ge respons

 

Spelreglerna i det finländska arbetslivet är oklara (arbetstider, pauser, frånvaro, sjukledigheter)

 

Ta upp frågan, repetera och förklara arbetsplatsens spelregler. Säkerställ att den studerande har förstått vad du menade.

 

Den studerande gör upprepade gånger saker ”fel” (överenskomna tillvägagångssätt, ergonomi, arbetssäkerhet)

 

Be den studerande själv utvärdera sitt eget agerande och att förklara varför hon/han gör på det sättet och fråga på vilka andra sätt sakerna kan genomföras. Visa hur du själv skulle göra och varför.

 

Det finns utmaningar ifråga om något i kundbetjäningen

 

Ta upp frågan… Förklara konkret vad som inte gick så bra i situationen och hur saken kan korrigeras.
Den studerande har inte förstått din respons. Be den studerande berätta hur hon/han förstod din respons och vad hon/han ska göra. Undvik bomullsinlindad respons.
Den studerande verkar inte vara motiverad Ta upp motivationen. Hur upplever den studerande sin motivation vara och vilka saker påverkar den. Motivationen kan påverkas av många olika faktorer, t.ex. att man inte vågar.