Introduktion av invandrare i arbetet och i arbetsgemenskapen

Introducera grundligt redan från början

För introduktionen, liksom för annan handledning, av en studerande med invandrarbakgrund lönar det sig att reservera mer tid än vanligt. Handledningssituationerna lönar det sig att ordna på ett lugnt ställe och gärna, åtminstone i början, på tu man hand – på det sättet säkerställer du att extra oväsen inte försvårar förståelsen. Buller gör det till exempel svårt att känna igen ord.

Berätta tydligt om relationerna överordnad-underordnad, ansvarsfördelningen samt om arbetsplatsens verksamhets- och samarbetssätt. Det här är saker som ofta är olika i olika kulturer.

Med en invandrarstuderande lönar det sig att gå igenom bl.a.

 

 • bakgrundsinformation om organisationen, reglerna och verksamhetssätten
 • arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
 • grunderna i anställningsförhållandet och i avlöningen
 • ansvarsfrågor om arbetarskydds- och säkerhetsbestämmelser, exempelvis tystnadsplikten, frånvaro och hur man ska göra då
 • frågor som hör ihop med arbetstiden, t.ex. pauser, arbetsdagens längd
 • punktlighet och att följa tidtabeller
 • hälsovård

Säkerställ förståelsen

 • Se till att den studerande har förstått dina anvisningar.
 • Gör det inte med att fråga ”förstod du” utan be den studerande att själv med egna ord berätta hur personen förstod saken.
 • Upprepar sakerna, till en början eventuellt t.o.m. dagligen, så att rutinerna blir bekanta.
 • Ge inte för mycket information på en gång utan portionera den i lämpliga delar.
 • När du introducerar ska du också berätta varför man gör sakerna på ett visst sätt. Med en god introduktion förebygger du att missförstånd uppstår.
 • De viktigaste sakerna lönar det sig att presentera både skriftligt och muntligt. Även bilder underlättar så att man förstår en ny sak.

Stöd att man får bli medlem i arbetsgemenskapen

 • Stöd invandraren att få bli medlem i arbetsgemenskapen. Redan det att arbetskamraterna hälsar på varandra utgör en del av tillhörigheten.
 • Ta med den studerande med i arbetsgemenskapens interaktionssituationer t.ex. i diskussionerna under pauserna. Låt invandraren få vara med också i olika gemensamma sociala sammanhang som t.ex. i möten.
 • Ta med arbetsgemenskapens övriga medlemmar i handledningen och bedömningen. På det sättet får invandraren naturligt bekanta sig med andra arbetstagare.

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera