Betydelsen av klarspråk i handledningen

När du är handledare lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid ditt eget språk, särskilt i början. På det sättet underlättar du så att man förstår olika saker och så att uppgifterna kan löpa smidigt. Du kan på många olika sätt stödja en invandrare att klara sig språkligt.

Vad är klarspråk?

Klarspråk är ”lätt språk”, vilket innebär ett rakt och tydligt tal samt ett entydigt innehåll i talet.

 • talar lite långsammare
 • uttalar orden tydligt
 • går konsekvent, logiskt går framåt i talets innehåll

Ett klart språk kan betyda många olika saker. En invandrare kan ha svårt att förstå en stark dialekt, också en finländare har ibland svårt att förstå en annan finländare. Också yrkesslang och vitsar förknippade med ordlekar kan vara utmanande om språkkunskaperna ännu bara håller på att utvecklas. Finskan har också många ord som en person med ett annat språk kan ha svårt att förstå: tuli – tuuli, kisa – kissa. Genom att fästa lite uppmärksamhet vid ditt eget språkbruk och ditt uttal kan du till och med en hel del underlätta för en person med ett annat språk att förstå anvisningarna och handledningen.

Se en video om klarspråk (på finska)

 

Hur kan jag stöda invandraren att utveckla språket på arbetsplatsen?

 1. Bekanta dig med den studerande genast i början – vilken slags person, vilken slags inlärningsstil.
 2. Engagera arbetsgemenskapen: fördela ansvaret för att lära arbetsuppgifterna, ta invandraren med i kaffebordsdiskussionerna t.ex. genom att göra ditt eget språk lite lättare och genom att göra personen delaktig i diskussionen med frågor.
 3. Se till att man som arbetsspråk använder enbart finska/svenska. Fastän sakerna skulle gå snabbare på engelska ska examen nästan utan undantag avläggas på finska/svenska.
 4. Ge tid att besvara frågor – det tar längre tid att uppfatta frågan för er person med annat språk, fundera ut ett svar och besvara frågan
 5. Var tålmodig: att lära sig ett språk är en process, och man avancerar inte alltid i jämn takt (det kan finnas snabba och långsamma faser)
 6. Uppmuntra till att prata, t.ex. att beskriva olika saker och arbetsprocesser, att svara i telefonen – studerande kan vara rädd  och undviker att prata. Speciellt i dessa situationer behöver studerande möjligheter att i lugn och ro öva.
 7. Ge en tillräcklig bakgrundsförklaring till sakerna, det vill säga förklara varför något arbete utförs så som det utförs.

Dessutom:

 • Arbetsmaskiner och verktyg kan få namn med t.ex. etiketter.
 • Bruksanvisningar kan göras i form av bilder, är tydligt formulerade och de kan bäddas in till exempel i en qr-kod som man kan fota och se på vid behov.
 • Viktiga ord som behövs i arbetslivet kan samlas till en lista.
 • Användning av ordbok och översättningsprogram är till hjälp.

Viktigast av allt är kanske ändå att ta emot en person som kommer från en annan kultur som en egen person och med ett öppet sinne. Ju mer arbetarna diskuterar arbetet sinsemellan desto bättre utvecklas språket och desto snabbare når man samförstånd om hur olika saker ska utföras.

 

Ohjaan.fi HandledningsHJÄLP

HandledningsHJÄLP är en serviceform för arbetsplatshandledare och bedömare.

Kom med och ställ aktuella frågor om handledning och/eller bedömning.

Läs mera


Aktuella nyheter om lärande i arbetslivet

Läs mera