För läroanstalter

Här finns länkar och material som stöder lärare vid lärande i arbetslivet samlat. Materialet och länkarna stöder också i utvecklingen av kompanjonskapet mellan läroanstalter och arbetsplatser.

Använd materialet 

  • vid introduktion och utbildning av arbetsplatshandledare 
  • vid introduktion av studerande inför lärande i arbetslivet  
  • som utbildningsmaterial för att säkerställa enhetliga verksamhetssätt inom läroanstalten 
  • vid introduktion av nya lärare
  • för att utveckla arbetslivssamarbetet  

Materialbank för läroanstalter

Checklistor för lärande i arbetlivet

Checklistorna för lärande i arbetslivet för studerande, arbetsplatshandledare och lärare stöder vid planeringen av  lärandet, i handledningen, respons och karriärplaneringen för att nå uppställda målsättningar.   

På arbiska:

På somaliska:

På kurdiska:

På ryska:

Guider om bedömning av kunnande

För lärare är kunnande om bedömning ett av de viktigaste delområdena i anordnande av yrkesutbildning. Arbetsplatshandledarna och andra arbetslivsrepresentanter behöver också ha kunnande om bedömning. I bedömning ingår många viktiga aspekter vilka har lyfts fram i guiderna om bedömning av kunnandet. Likabehandling uppnås när bedömningen är objektiv och utgår från kriterierna i examensgrunderna.   

På arbiska:

På somaliska:

På kurdiska:

På ryska:

Flyer om utbildnings- och läroavtal för arbetsgivare

Flyer om utbildnings- och läroavtal för arbetsgivare

Läroavtal-utbildningsavtal

På arabiska: Läroavtal-utbildningsavtal

På somaliska: Läroavtal-utbildningsavtal

På kurdiska: Läroavtal-utbildningsavtal 

På ryska: Läroavtal-utbildningsavtal 

 

Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet

Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet för arbetsplatshandledare är en nationell utbildningsmodell som yrkesläroanstalter kan ta i bruk. Målsättningen är att introducera arbetsplatshandledaren i planeringen av lärande i arbetslivet, genomförande av lärande i arbetslivet samt bedömning av kunnande. 

 

Introduktion av arbetsplatshandledare

Listan innehåller teman som handledande lärande i arbetslivet, arbetsplatshandledaren och studerande behöver diskutera och komma överens om. 

Guider för god service
Webbkurs för lärare: Vardagligt kompanjonskap tillsammans med arbetslivet

Bästa service har gjort en webbkurs för lärare om det vardagliga kompanjonskapet under lärandet i arbetslivet. Webbkursen behandlar lärarnas roll som byggare och upprätthållare av kompanjonskap i hela processen för lärande i arbetslivet. Kursen lämpar sig bland annat som introduktionsmaterial för nya lärare. 

Läs mer i presentation av webbkursen  

JokaOpe - VarjeLärare
Ohjaan.fi-kort