För läroanstalter

Här finns länkar och material som stöder lärare vid lärande i arbetslivet samlat. Materialet och länkarna stöder också i utvecklingen av kompanjonskapet mellan läroanstalter och arbetsplatser.

Använd materialet 

  • vid introduktion och utbildning av arbetsplatshandledare 
  • vid introduktion av studerande inför lärande i arbetslivet  
  • som utbildningsmaterial för att säkerställa enhetliga verksamhetssätt inom läroanstalten 
  • vid introduktion av nya lärare
  • för att utveckla arbetslivssamarbetet  

Materialbank för läroanstalter

Checklistor för lärande i arbetlivet

Checklistorna för lärande i arbetslivet för studerande, arbetsplatshandledare och lärare stöder vid planeringen av  lärandet, i handledningen, respons och karriärplaneringen för att nå uppställda målsättningar.   

På arbiska:

På somaliska:

På kurdiska:

På ryska:

Guider om bedömning av kunnande

För lärare är kunnande om bedömning ett av de viktigaste delområdena i anordnande av yrkesutbildning. Arbetsplatshandledarna och andra arbetslivsrepresentanter behöver också ha kunnande om bedömning. I bedömning ingår många viktiga aspekter vilka har lyfts fram i guiderna om bedömning av kunnandet. Likabehandling uppnås när bedömningen är objektiv och utgår från kriterierna i examensgrunderna.   

På arbiska:

På somaliska:

På kurdiska:

På ryska:

Flyer om utbildnings- och läroavtal för arbetsgivare

Flyer om utbildnings- och läroavtal för arbetsgivare

Läroavtal-utbildningsavtal

På arabiska: Läroavtal-utbildningsavtal

På somaliska: Läroavtal-utbildningsavtal

På kurdiska: Läroavtal-utbildningsavtal 

På ryska: Läroavtal-utbildningsavtal 

 

Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet

Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet för arbetsplatshandledare är en nationell utbildningsmodell som yrkesläroanstalter kan ta i bruk. Målsättningen är att introducera arbetsplatshandledaren i planeringen av lärande i arbetslivet, genomförande av lärande i arbetslivet samt bedömning av kunnande. 

 

Introduktion av arbetsplatshandledare

Listan innehåller teman som handledande lärande i arbetslivet, arbetsplatshandledaren och studerande behöver diskutera och komma överens om. 

Kollegialt nätverk för utbildare av arbetsplatshandledare

Kollegialt nätverk för utbildare av arbetsplatshandledare

Det kollegiala nätverket är ett forum för utveckling och att utvecklas. Som ett resultat av samarbetet mellan Ohjaan.fi och Digiosaava.fi har vi möjlighet att träffa andra utbildare av arbetspatshandledare och att få stöd för vårt viktiga arbete.

Utbildning av arbetsplatshandledare och kunniga arbetsplatshandledare är vår gemensamma sak. Och till fördel för alla. Vi jobbar tilllsammans för utveckling och upprätthållande av utbildningen av arbetsplatshandledare. Temat, med dess möjligheter och utmaningar, är nationellt gemensamt.

Via det nationella kollegiala nätverket kan goda utbildningsprodukter och -sätt delas. Tips gällande sätt att genomföra, innehåll och tyngpunkter erhålls. Du kan hitta utbildare och sakkunniga för egna utbildningsbehov. Via nätverket blir arbetsplatshandledarutbildningen mer enhetlig och som följd blir också handledningen och bedömningen av studerade mer enhetlig.

Det kollegiala nätverket samlas via nätet fyra gånger per år. Träffen inleds med en på förhand överenskommen introduktion och därefter finns det rum för fri diskssion och nätverkande. Under träffarna kommer det också fram behov av teman för kommande träffar och introduktioner.

Följande nätverksträffar

Våren 2024

Tisdagen den 13.3.2024 kl 14.00 – 15.30

Tema: Digitala kunskapsmärken för arbetsplatshandledarutbildning

Gå med i mötet här

Tisdagen den 7.5.2024 kl 14.00 – 15.30

Tema:

Gå med i mötet här

Guider för god service
Webbkurs för lärare: Vardagligt kompanjonskap tillsammans med arbetslivet

Bästa service har gjort en webbkurs för lärare om det vardagliga kompanjonskapet under lärandet i arbetslivet. Webbkursen behandlar lärarnas roll som byggare och upprätthållare av kompanjonskap i hela processen för lärande i arbetslivet. Kursen lämpar sig bland annat som introduktionsmaterial för nya lärare. 

Läs mer i presentation av webbkursen  

JokaOpe - VarjeLärare
Ohjaan.fi-kort

Här finns ett Ohjaan.fi-kort som kort sammanfattar arbetsplatshandledarens uppgifter. Den här versionen kan tryckas upp.