Erilaiset oppijat työpaikalla

 

Oletko huomannut, että joidenkin opiskelijoiden on vaikea luottaa kykyihinsä? Oletko joskus huomannut, että joku ei oikein uskalla palvella asiakkaita ja välttelee kontakteja? Tai oletko huomannut opiskelijalla haasteita aikataulujen tai työrytmin noudattamisessa, työn suunnittelussa tai aloittamisessa? Entä asioiden hahmottamisessa, monisanaisten suullisten tai kirjallisten ohjeiden ymmärtämisessä? 

Mikäli huomaat toistuvasti tällaisia tilanteita eikä sinulla ole tiedossa erityisen tuen tarvetta, ota asia puheeksi opettajan kanssa. Pääsääntöisesti erityisen tuen tarve huomataan oppilaitoksessa ja ne ovat tiedossa ennen työelämässä oppimista, mutta joskus asia tulee esiin vasta työpaikalla. 

Erilaiset oppijat onnistuvat työelämässä oppimisessa, kun ohjaus- ja tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Tuen suunnittelu tarkoittaa usein hyvin konkreettisia asioita ohjauksessa. 

Näihin asioihin on hyödyllistä kiinnittää huomiota

 

1. Ohjausyhteistyö opettajan kanssa työelämässä oppimisen alussa ja sen aikana

 • Yhdessä sovitut, realistiset tavoitteet ja suunnitelma sekä ohjaus- ja tukitoimet työelämässä oppimiselle.
 • Selkeästi sovitut pelisäännöt, yhteydenpitotavat ja nopea reagointi ja tuki mahdollisissa ongelmatilanteissa.
 • Alussa apua opettajalta perehdyttämiseen, työyhteisöön tutustuttamiseen tai työtehtäviin.

 

2. Työtehtävien suunnittelu ja aikataulutus

 • Ohjausyhteistyö työyhteisön kanssa. Opiskelija tutuksi työyhteisössä.
 • Toistuvat, kuitenkin tavoitteiden mukaiset, rutiininomaiset työtehtävät ja työparityöskentely.
 • Enemmän aikaa uusien työtehtävien oppimiseen ja niiden ohjaukseen.
 • Yksi ohje ja tehtävä kerrallaan.
 • Ohjeiden toistaminen ja kertaaminen.
 • Tarvittaessa tueksi vaiheittaiset, selkeäkieliset, kuvalliset työohjeet.
 • Työpäivän tai -viikon aikataulutus ja jaksotus sekä työtehtäväkokonaisuuksien pilkkominen pienempiin osiin.
 • Oppimisen tavoitteiden ja käytännön työtehtävien yhteyden avaaminen.

 

3. Välittömän palautteen antaminen

 • Vahvuuksien ja onnistuneiden kokemusten esille nostaminen.
 • Rakentava palaute.

 

4. Tuen tarpeen seuranta ja tuki

 • Luotettavaksi ja turvalliseksi koettu työpaikkaohjaaja tukee onnistumisen mahdollisuuksia.

 

Lisää tietoa löydät mobiilisti luettavasta materiaalista mm seuraaviin kysymyksiin:

Minkälaisia tuen tarpeita voi olla?

Miten tuen tarpeet näkyvät työpaikalla?

Miten voin ohjata ja tukea opiskelijaa työpaikalla?

https://www.spesia.fi/tyopaikkaohjaajalle/

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää