Työelämässä oppiminen suunnitellaan yhdessä

 

Työelämässä oppiminen ja osaamisen hankkiminen suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työelämäedustajan ja opettajan kesken. Opiskelijan tarpeen ja työpaikan mahdollisuuksien pohjalta sovitaan, onko käytössä koulutussopimus vai oppisopimus.  Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, lisäksi suositeltavaa on nimetä varaohjaaja.

Suunnittelun lähtökohtana on opiskelijan osaamistarve suhteessa tavoitteena olevaan tutkinnon osaan tai koulutukseen.

Suunnittelussa kannattaa hyödyntää työelämässä oppimisen muistilistaa

 

Suunnittelussa kirjataan:

 

  • keskeiset työtehtävät, joissa osaaminen hankitaan sekä niiden ajoittuminen
  • jos työpaikalla hankittavaa osaamista on tarpeen täydentää muissa oppimisympäristöissä hankittavalla osaamisella, kirjataan myös nämä suunnitelmaan
  • tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet
  • näyttöjen ajankohdat ja sisällöt

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää