Osaaminen osoitetaan näytössä

 

Opiskelija osoittaa tutkinnon osien edellyttämän osaamisensa ja ammattitaitonsa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa (näyttö). Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.

Näyttö tulee järjestää mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelijan arvioidaan saavuttaneen ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet. Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja arvioivat yhdessä, onko opiskelijalla riittävä osaaminen osallistua näyttöön.

Näyttö suunnitellaan yhdessä

Opettaja suunnittelee näytöt yhdessä opiskelijan ja työpaikan edustajan kanssa. Näyttöjen käytännön järjestelyt ja aikataulut suunnitellaan siten, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin opiskelijan ja työpaikan normaaliin toimintaan. Näytön suunnittelussa tulee huomioida, että valitussa näyttöympäristössä voidaan tehdä kattavasti suoritettavan tutkinnon osan mukaisia työtehtäviä.

Näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista ohjaavat ammatillisen koulutuksen säädökset ja tutkinnon perusteet. Näytöt suunnitellaan tutkinnon osittain. Arvioitava tutkinnon osa voidaan suunnitella osoitettavaksi yhdellä kertaa tai useassa näyttötilanteessa. Yhdessä näytössä voidaan myös osoittaa useaan tutkinnon osaan liittyvää osaamista.

Suunnittelussa kirjataan:

  • näyttöjen ajankohdat
  • näyttöjen sisällöt – minkälaisissa työtilanteissa tai työprosesseissa osaaminen osoitetaan
  • näyttöympäristöt (työpaikat)
  • näytön järjestäjä, jos se on joku muu koulutuksen järjestäjä
  • vastaavat tiedot muusta osaamisen osoittamisesta
  • erityistä tukea saavan opiskelijan osalta mahdollinen osaamisen arvioinnin mukauttaminen ja yksilöllinen osaamisen arviointi
  • osaamisen arvioijat (työelämän edustaja ja koulutuksen järjestäjän edustaja)

Osaamisen osoittaminen ja täydentäminen muualla kuin työpaikalla

Näyttö on aina ensisijainen tapa osoittaa osaaminen. Perustellusta syystä näyttö voidaan suorittaa muualla kuin työpaikalla esimerkiksi erityistilanteessa, jossa osaamisen osoittaminen normaaleissa työtehtävissä ei ole mahdollista. Näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää yksilöllisesti muilla tavoin, jos näyttöympäristö ei mahdollista aivan kaikkea tutkinnon perusteissa edellytettyä ammattitaidon tai osaamisen

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää