Henkilökohtaistamisella luodaan yksilöllinen suunnitelma

 

Jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Tätä kutsutaan henkilökohtaistamiseksi, jossa
huomioidaan opiskelijan yksilölliset tavoitteet:

  •  tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen
  • suunnitellaan, mitä uutta osaamista opiskelija hankkii
  • suunnitellaan, missä oppimisympäristöissä opiskelija hankkii osaamista (esim. oppilaitosympäristö, työpaikalla järjestettävä koulutus, verkko-oppimisympäristö)
  • miten osaaminen osoitetaan (näytöt)
  • mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee
  • opintojen etenemisen aikataulu (huomioidaan mm. opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, oppimisvalmiudet)
  • laaditaan urasuunnitelma

Henkilökohtaistamisesta vastaa koulutuksen järjestäjä ja käytännön järjestelyistä opettaja. Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen aloitetaan koulutuksen alussa. Suunnitelmia päivitetään opiskelun aikana.

Työpaikan edustaja osallistuu henkilökohtaistamiseen silloin, kun opintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista (oppisopimus tai koulutussopimus) ja osaamisen osoittamista näytöissä.

 

Henkilökohtaistamisesta syntyy opiskelijan yksilöllinen suunnitelma, joka kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

HOKS on käytännön työväline opiskelijalle, opettajille ja työpaikkaohjaajalle ja helpottaa eri osapuolten toimintaa koulutusta järjestettäessä. HOKSista nähdään, millaiseksi opiskelijan yksilöllinen opiskelupolku on suunniteltu.

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää