Opiskelijan osaaminen arvioidaan näytössä

 

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen arvioidaan näytössä, joka on oleellinen osa tutkinnon suorittamista. Se on käytännön työtehtävien tekemistä, joissa opiskelija näyttää miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon ja osaamisen. Näyttö annetaan yleensä tutkinnon osittain. Arvioijat vertaavat osaamista tutkinnon perusteisiin ja antavat arvosanat, jotka tulevat opiskelijan tutkintotodistukseen.

Arviointioppaat perehdyttävät arviointiosaamiseen:

Näytöt suunnitellaan ja toteutetaan tutkinnon perusteiden mukaan

Näytöt toteutuvat eri aloilla eri tavalla. Peruslähtökohdat ovat kaikille aloille samat ja opettajan tehtävänä on perehdyttää opiskelija ja työpaikkaohjaaja osaamisen osoittamisen ja arvioinnin prosessiin.

Onko opiskelija valmis näyttämään osaamisensa?

Kun osaaminen johonkin tutkinnon osaan on kehittynyt tavoitteiden mukaiseksi, näyttöihin liittyvät suunnittelu ja valmistelu aloitetaan yhteistyössä opettajan ja opiskelijan kanssa. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on riittävät valmiudet näyttöön. Opiskelija arvioi myös itse osaamisensa kehittymistä. Itsearviointitaidot kehittyvät tekemällä ja niitä tarvitaan ammatillisen osaamisen kasvussa.

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää