Ohjaatko vieraskielistä opiskelijaa?

 

Vieraskielisten opiskelijoiden vastaanottaminen työpaikoille edellyttää halua ohjaamiseen. Työpaikkaohjaaja on erittäin tärkeä henkilö vieraskieliselle työpaikan arjessa.

Ohjaan vieraskielistä opiskelijaa

On hyvä tiedostaa, että työpaikalle tullessa ammattiin opiskeleva ei ole kielellisesti vielä valmis – kuten hän ei ole ammatillisenkaan osaamisensa suhteen valmis. Opiskelijalla on todennäköisesti peruskielitaitoa, mutta pärjätäkseen ammatillisissa tilanteissa kielellisesti, hänen täytyy niihin harjaantua.

Ammattiin oppiminen sekä sisällön että kielen osalta tapahtuu samanaikaisesti, ne eivät ole toisistaan erillisiä tapahtumia. Kielen kehittyminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vie aikaa. Ohjaaja voi tukea opiskelijan pärjäämistä työssä monella tapaa, niin ammattitaidon kuin ammattikielen osaamisen hankkimisessa.

Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjauksesta ja on läsnä hänen arjessaan työpaikalla. Vieraskielistä ohjatessa on hyvä varautua siihen, että tutkinnon vaatimusten ja työpaikan tehtävien yhteensovittaminen vie aikaa ja niihin on hyvä tutustua yhdessä opiskelijan kanssa.

Lisäksi ohjaajan ja työyhteisön muiden jäsenten on hyvä huomioida, että opiskelija on ehkä ensimmäistä kertaa tulossa osaksi suomalaista työelämää. Tästä syystä työelämän ja työpaikan käytäntöihin perehdyttämiseen kannattaa varata enemmän aikaa ja tehdä se tavanomaista perusteellisemmin, koska nämä asiat eivät ole ohjattavalle itsestään selviä.

Miten ohjaan kielitietoisesti?

Kun ohjauksessa kiinnitetään huomiota kieleen, ohjataan kielitietoisesti. Tällöin huomioidaan se, että ohjattavan äidinkieli on joku muu kuin suomi ja omaksutaan kielellisenä mallina toimiminen.

Ohjaat työpaikallasi kielitietoisesti kun:

 

• käytät selkeää kieltä ja puhut rauhallisesti
• vältät murteita ja slangia
• lihavoitat tekstiä (lisäät tekstiin sanoja)
• avaat käsitteitä esimerkein
• käytät oikeita sanoja (anna tuo – anna ruuvimeisseli)
• pyrit kaikessa toiminnassasi selkeyteen

• sanoitat toimintaasi ja varmistat opiskelijan ymmärryksen eri tavoin (esim. pyydät kertomaan asian omin sanoin)
• jäsennät opittavat asiat sopivan kokoisiksi kokonaisuuksiksi (palastelu)
• käytät kuvallisia ohjeita apuna esim. työvälineistä ja työtavoista
• huolehdit samoina toistuvista käytänteistä (rutiineista)

Joillakin työpaikoilla on nimetty erillisiä kielitutoreita, joiden rooli on tukea erityisesti kielellistä kehitystä.

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää