Vieraskielisen työhön ja työyhteisöön perehdyttäminen

 

Perehdytä alusta asti perusteellisesti

Vieraskielisen opiskelijan perehdytykseen, kuten muuhunkin ohjaukseen, kannattaa varata tavanomaista enemmän aikaa. Ohjaustilanteet kannattaa järjestää rauhallisessa tilassa ja mielellään, ainakin alussa, kahdenkeskisinä – näin varmistetaan, että ylimääräinen hälinä ei vaikeuta ymmärtämistä. Melu haittaa esimerkiksi sanojen tunnistamista.

Kerro selkeästi esihenkilö-alaissuhteista, vastuunjaosta sekä työpaikan toiminta-ja yhteistyötavoista. Nämä ovat asioita, jotka ovat usein erilaisia eri kulttuureissa.

Vieraskielisen opiskelijan kanssa kannattaa käydä läpi mm.

 

 • taustatietoa organisaatiosta, säännöistä ja toimintatavoista
 • työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • työsuhteen ja palkkauksen perusteet
 • työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset vastuukysymykset, esimerkiksi salassapitovelvollisuus
  poissaolot ja niihin liittyvät menettelytavat
 • työaikaan liittyvät asiat esim. tauot ja työpäivän pituus
 • täsmällisyys ja aikataulujen noudattaminen
 • terveydenhuolto

Varmista ymmärtäminen

 • Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt antamasi ohjeet.
 • Älä varmista ymmärrystä kysymällä ymmärsitkö, vaan pyydä opiskelijaa kertomaan omin sanoin, miten hän asian ymmärsi.
 • Kertaa asioita, aluksi mahdollisesti jopa päivittäin, jotta rutiinit tulevat tutuiksi.
 • Älä anna tietoa liikaa kerralla, vaan annostele sitä sopivissa erissä.
 • Kun perehdytät, kerro myös miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Hyvällä perehdytyksellä ehkäiset väärinkäsitysten syntymisiä.
 • Tärkeimmät asiat kannattaa esitellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Myös kuvat helpottavat usein asian ymmärtämistä.

Tue työyhteisön jäseneksi pääsyä

 • Tue vieraskielisen pääsyä työyhteisön jäseneksi. Jo työkavereiden keskinäinen tervehtiminen on osa sitä.
 • Ota opiskelija mukaan työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin esim. keskusteluihin tauoilla.
 • Osallista vieraskielistä myös erilaisissa yhteisissä kanssakäymisissä kuten kokouksissa.
 • Ota työyhteisön muita jäseniä mukaan ohjaukseen ja arviointiin. Näin vieraskielinen tutustuu luontevasti myös muihin työntekijöihin.

Työkalupakki

Työkalupakista löydät arjen tärkeimmät työkalut

Avaa työkalupakki

Anna palautetta