Selkokielen merkitys ohjauksessa

 

Ohjaajana kannattaa kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöön, etenkin alussa. Näin helpotetaan asioiden ymmärtämistä ja edistetään tehtävien sujumista. Vieraskielisen pärjäämistä kielellisesti voi tukea monin tavoin.

Mitä on selkokieli?

Selkokieli on ”helppoa kieltä”, mikä tarkoittaa suoraa ja selkeää ulosantia sekä yksiselitteistä puheen sisältöä:

 • vähän hitaampaa puhumista
 • selkeää sanojen ääntämistä
 • johdonmukaista, loogista etenemistä puheen sisällössä

Selkeä kieli voi tarkoittaa monia erilaisia asioita. Vieraskielisen voi olla vaikea ymmärtää voimakasta murretta, onhan suomalaisellakin joskus vaikeuksia ymmärtää toista suomalaista. Myös ammattislangi ja sanaleikkeihin liittyvät vitsit voivat olla haastavia, jos kielitaito on vasta kehittymässä.

Suomen kielessä on myös paljon sanoja, joita erikielisen on vaikea erottaa toisistaan: tuli – tuuli, kisa – kissa. Kiinnittämällä vähän huomiota omaan kielenkäyttöön ja ääntämiseen, voi edistää paljonkin erikielisen ymmärrystä.

Katso video selkokielestä

 

Miten tuen vieraskielistä työpaikalla kielen kehittämisessä?

 1. Tutustu opiskelijaan heti aluksi – millainen persoona, millainen oppimistyyli
 2. Sitouta työyhteisö – jakakaa vastuuta työtehtävien opettamisessa, ottakaa vieraskielinen kahvipöytäkeskusteluihin mukaan esim. osallistamalla häntä keskusteluun kysymyksin ja helpottaen sanastoa omilla sanavalinnoilla
 3. Varmista, että työkielenä käytetään suomea – vaikka englannilla asiat etenisivät nopeammin, tutkinto on suoritettava lähes poikkeuksetta suomen kielellä
 4. Anna aikaa vastata kysymykseen – erikielisellä vie enemmän aikaa ymmärtää kysymys, miettiä sisältö vastaukseen sekä vastata kysymykseen
 5. Ole kärsivällinen – kielen oppiminen on prosessi, aina edistyminen ei ole tasaista (siinä voi olla nopeita ja hitaita vaiheita)
 6. Kannusta puhumiseen, esim. asioiden ja työprosessien kuvaamiseen tai puhelimeen vastaamiseen – opiskelija saattaa arastella ja vältellä puhumista, ja etenkin tällöin hän tarvitsee siihen rauhallisia mahdollisuuksia
 7. Taustoita asioita riittävästi – selitä, mistä syystä joku työ tehdään niin kuin se tehdään

Lisäksi:

 

 • Työkoneita ja työkaluja voi nimetä esim. tarroilla
 • Käyttöohjeista voi tehdä kuvalliset, selkeästi sanoitetut ja upottaa ne esimerkiksi QR-koodin sisään, jonka voi valokuvata ja katsoa tarpeen tullen
 • Työssä tarvittavia tärkeitä sanoja voi kerätä listaksi
 • Sanakirjan ja käännösohjelmien käyttö voi auttaa

Ehkä kaikista tärkeintä on kuitenkin ottaa toisesta kulttuurista tuleva erikielinen ihminen vastaan omana persoonanaan ja avoimin mielin. Mitä enemmän työntekijät keskustelevat työstä keskenään, sitä paremmin kieli kehittyy ja sitä nopeammin löytyy yhteisymmärrys erilaisten asioiden suorittamisessa. 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää