Oppilaitoksille

Tälle sivulle on koottu linkkejä ja materiaaleja tukemaan opettajien työtä työelämässä oppimisen käytänteistä ja kehittämään oppilaitos-työpaikkayhteistyötä.

Hyödynnä materiaalia

 

  • työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen ja kouluttamiseen
  • opiskelijoiden perehdyttämiseen työelämässä oppimiseen
  • oppilaitoksen koulutusmateriaalina yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi
  • uusien opettajien perehdytykseen
  • työelämäyhteistyön kehittämiseen.

Materiaalipankki oppilaitoksille

Työelämässä oppimisen muistilistat

Työelämässä oppimisen muistilistat opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle tukevat oppimisen suunnittelua, ohjausta, palautetta ja urasuunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Osaamisen arviointioppaat

Opettajalla arviointiin liittyvä osaaminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. Arviointiosaamista tarvitsevat myös työpaikkaohjaajat ja muut työelämän edustajat. Arviointiin liittyy monia tärkeitä asioita, joita on tuotu esille osaamisen arviointioppaissa. Tasavertaisuus varmistuu silloin kun arviointi on objektiivista ja kriteeriperusteista.

Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus työpaikkaohjaajille on valtakunnallinen koulutusmalli, jonka ammatillinen oppilaitos voi ottaa käyttöön.

Koulutuksen tavoitteena on työpaikkaohjaajan perehdyttäminen työelämässä oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin.

Työpaikkaohjaajan perehdytys

Tarkistuslistan avulla opettaja voi varmistaa käyvänsä läpi asiat, jotka työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa tulee keskustella ja sopia.

Hyvän palvelun oppaat

Hyvän palvelun oppaat – oppaat työelämässä oppimisen kehittämiseen on tuotettu osana Parasta palvelua-hanketta.
 Siirry Oppaiden esittelysivuille tästä tai suoraan haluttuun oppaaseen alta:

Opettajien verkkokurssi Arjen kumppanuus työelämäyhteistyössä

Parasta palvelu-hankkeessa kehitetyllä Moodle-kurssilla käsitellään opettajan roolia työelämäkumppanuuksien rakentajana ja ylläpitäjänä työelämässä oppimisen prosessissa. Sopii esimerkiksi uusien opettajien perehdytysmateriaaliksi.

Siirry kurssin sisällön esittelyyn