Oppilaitoksille

Tälle sivulle on koottu linkkejä ja materiaaleja tukemaan opettajien työtä työelämässä oppimisen käytänteistä ja kehittämään oppilaitos-työpaikkayhteistyötä.

Hyödynnä materiaalia

 

  • työpaikkaohjaajien perehdyttämiseen ja kouluttamiseen
  • opiskelijoiden perehdyttämiseen työelämässä oppimiseen
  • oppilaitoksen koulutusmateriaalina yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi
  • uusien opettajien perehdytykseen
  • työelämäyhteistyön kehittämiseen.
  • työpaikkaohjaajakouluttajien verkostoitumiseen

Materiaalipankki oppilaitoksille

Työelämässä oppimisen muistilistat

Työelämässä oppimisen muistilistat opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle tukevat oppimisen suunnittelua, ohjausta, palautetta ja urasuunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Arabian kielellä:

Somalian kielellä:

Kurdin kielellä:

Venäjän kielellä:

Osaamisen arviointioppaat

Opettajalla arviointiin liittyvä osaaminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. Arviointiosaamista tarvitsevat myös työpaikkaohjaajat ja muut työelämän edustajat. Arviointiin liittyy monia tärkeitä asioita, joita on tuotu esille osaamisen arviointioppaissa. Tasavertaisuus varmistuu silloin kun arviointi on objektiivista ja kriteeriperusteista.

Arabian kielellä:

Somalian kielellä:

Kurdin kielellä:

Kurdin kielellä:

Koulutus- ja oppisopimusesite työnantajalle
Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus

Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus työpaikkaohjaajille on valtakunnallinen koulutusmalli, jonka ammatillinen oppilaitos voi ottaa käyttöön.

Koulutuksen tavoitteena on työpaikkaohjaajan perehdyttäminen työelämässä oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin.

Työpaikkaohjaajan perehdytys

Tarkistuslistan avulla opettaja voi varmistaa käyvänsä läpi asiat, jotka työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa tulee keskustella ja sopia.

Vertaisverkosto työpaikkaohjaajien kouluttajille

Vertaisverkosto on valtakunnallinen kehittämisen ja kehittymisen foorumi. Ohjaan.fi-organisaation ja Digiosaava.fi -verkostohankkeen välisen yhteistyön tuloksena meillä on mahdollisuus tavata toisiamme työpaikkaohjaajien kouluttajina ja saada tukea arvokkaalle työllemme.

Työpaikkaohjaajien koulutus ja osaavat työpaikkaohjaajat ovat yhteinen asiamme. Ja kaikkien osapuolien etu. Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisen ja ylläpitämisen eteen ponnistelemme yhdessä. Aihe onnistumisineen ja haasteineen on kansallisesti yhteinen.

Valtakunnallisen vertaisverkoston kautta hyvät koulutustuotteet ja käytännöt leviävät. Vinkkejä saa toteutustapoihin, sisältöihin ja painotuksiin. Kouluttajia ja asiantuntijoita voi löytyä omiin koulutustarpeisiin. Vertaisverkoston äärellä työpaikkaohjaajakoulutus yhtenäistyy ja seurauksena yhtenäistyvät käytännöt myös opiskelijoiden ohjauksessa ja arvioinnissa.

Vertaisverkosto kokoontuu verkon välityksellä neljä kertaa vuodessa. Verkkotapaamisissa alustetaan lyhyesti vaihtuva ohjelmanmukainen aihe, jonka jälkeen on aikaa yhteiselle vapaamuotoiselle keskustelulle ja verkostoitumiselle. Verkoston tarpeista nousee jatkossa myös tapaamisten ja alustusten aiheet.

Seuraavat verkkotapaamiset

Syksy 2024

Keskiviikkoa 11.9.2024 klo 14.00 – 15.30

Aihe:

 

Keskiviikkoa 13.11.2024 klo 14.00 – 15.30

Aihe:

Hyvän palvelun oppaat

Hyvän palvelun oppaat – oppaat työelämässä oppimisen kehittämiseen on tuotettu osana Parasta palvelua-hanketta.
Siirry haluttuun oppaaseen alta:

Opettajien verkkokurssi Arjen kumppanuus työelämäyhteistyössä

Parasta palvelu-hankkeessa kehitetyllä Moodle-kurssilla käsitellään opettajan roolia työelämäkumppanuuksien rakentajana ja ylläpitäjänä työelämässä oppimisen prosessissa. Sopii esimerkiksi uusien opettajien perehdytysmateriaaliksi.

Siirry kurssin sisällön esittelyyn

JokaOpe

JokaOpe tarjoaa opettajille tukea ja työkaluja arjen laadun avuksi. JokaOpe on kehitetty teitä opettajia varten! Ota hyödyt irti JokaOpesta.

Ohjaan.fi kortti

Kerro Ohjaan.fi sivuista työpaikoilla käydessäsi ja ohjatessasi opiskelijoita. Voit tulostaa oheisen esitekortin. 

ohjaan-kortti-a6-v2 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää