Ohje koulutuksen järjestäjälle verkkokoulutuksen käyttöönottamiseksi

Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus työpaikkaohjaajille on valtakunnallinen koulutusmalli, jonka ammatillinen oppilaitos voi ottaa käyttöön. 

Koulutuksen tavoitteena on työpaikkaohjaajan perehdyttäminen työelämässä oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja osaamisen arviointiin. 

Alla olevasta painikkeesta pääset suoraan verkkokoulutuksen aloitussivustolle:

Ohje verkkokoulutuksen järjestämisestä

Voit avata alla olevan ohjeen myös pdf:nä: Ohje verkkokoulutuksen järjestämisestä

Koulutuksen sisältö

 • Koulutuksen sisällön tulee noudattaa yhteistä valtakunnallista suunnitelmaa
 • Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan lisätä omia osioitaan, mutta ei voi muuttaa valmiiksi suunniteltuja osioita

Oppimisympäristö

 • Koulutuksen järjestäjä voi perustaa verkkokoulutuksen omaan oppimisympäristöönsä (esim. Moodle, Optima), josta linkit verkkokoulutuksen materiaaleihin Ohjaan.fi -sivulle
 • Koulutuksen järjestäjä voi myös käyttää koulutuksen järjestämiseen Ohjaan.fi sivun verkkokoulutusta, ja järjestää verkkotapaamiset haluamassaan ympäristössä (esim. Skype, Zoom tai Teams). Näin ollen erillistä oppimisympäristöä ei tarvita.

Osallistujamäärä

 • Verkkokoulutukseen suositellaan osallistujamääräksi 8-15 henkilöä

Resurssiarvio koulutuksen järjestäjälle

 • Koulutuksen käyttöönotto ja tekninen ylläpito 4h
 • Koulutuksen toteutus 8h (per kurssi)
  • Kouluttaja
   • Verkkokeskustelujen valmistelu ja toteutus
   • Palautteen antaminen
   • Koulutuksen hallinnointi 2h (per kurssi)
  • Koulutuksen vastuuhenkilö (voi olla kouluttaja tai joku muu henkilö)
   • Tiedottaminen ja markkinointi
   • Palautteiden seuranta
  • Assistentti 5h (per kurssi)
   • Opiskelijahankinta (ilmoittautuminen)
   • Palautteen kerääminen
   • Osallistumistodistukset

Kurssista tiedottaminen

Osallistumistodistus

 • Kaikki koulutuksen järjestäjät käyttävät samaa osallistumistodistusta
 • Linkki: Todistuspohja
 • Koulutuksen järjestäjä voi lisätä todistukseen oman logon

Verkkokoulutuksen kesto

 • Koulutuksen järjestäjä määrittelee verkkokoulutuksen keston (suositus esim. 1 kk)
 • Työpaikkaohjaajan tulee varata verkkokoulutukseen osallistumiseksi aikaa n. 8h
  • Aineistoon perehtyminen ja itseopiskelu 3h
  • Itsearviointitesti 10min
  • Valmistautuminen verkkokeskusteluun 2x1h
  • Osio 2 verkkokeskustelu 1,5h
  • Osio 3 verkkokeskustelu 1,5h

    

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää