Monikulttuurisuusosaaminen ohjauksessa – verkkokoulutus

Koulutuksessa hankit osaamista monikulttuurisesta ohjausosaamisesta, kulttuurien välisistä erovaisuuksista sekä kieli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta työpaikkaohjaajana toimimisen tueksi. Lisäksi koulutuksen sisältönä on erilaiset ohjaukseen liittyvät menetelmät ja materiaalit, joita voit hyödyntää monikulttuurisen opiskelijan ohjaustilanteissa.

Tervetuloa mukaan!

Koulutuksen kohderyhmä: Työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat työpaikkaohjaajat

Koulutuksen suorittaminen: Kaikki oppiminen tapahtuu verkossa: materiaaliin perehtyminen, osaamistesti, valmistautuminen ja osallistuminen verkkokeskusteluun. 

Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen.

Koulutuksen kesto: Koulutuksen kesto on 4 tuntia itsenäistä opiskelua materiaaleihin perehtyen sekä 2 tuntia ohjattua verkkokeskustelua Teamsissä.

 

 Alla löydät koulutuksen osiot.

 Antoisaa opiskelua!

 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää