4. Arvioimme – eOhjaan.fi

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen arvioidaan näytössä, joka on oleellinen osa tutkinnon suorittamista.

Se on käytännön työtehtävien tekemistä, joissa opiskelija näyttää miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon ja osaamisen.

Osaamisen osoittamisen suunnittelu ja näytön arviointi kuuluvat työpaikkaohjaajan tehtäviin. Näyttö suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa.

Tehtävät:

1. Tutustu sivuun Opiskelijan osaaminen arvioidaan näytössä

  • Avaa Työelämäedustajan arviointiopas
  • Miten sinä työpaikkaohjaajana voit varmistaa, että opiskelija on valmis näyttämään osaamistaan?
  • Pohdi, miten hyvin sinut on perehdytetty arviointiin?
  • Mitkä kohdat ovat sinulle epäselviä? Selvitä epäselvät kohdat opiskelijasi opettajan kanssa.

2. Tutustu sivuun Näyttö arvioidaan yhdessä

  • Kun toimit näytön arvioijana, mitkä asiat ohjaavat toimintaasi?
  • Selvitä, mikä on opiskelijan itsearvioinnin merkitys suhteessa arviointiin.

3. Tutkinnon perusteet ja arviointitaidot

  • Jotta voit arvioida, sinun täytyy tuntea ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet, jotka löytyvät tutkinnon perusteista.
  • Tutustu oman alasi tutkinnon perusteisiin. Valitse oheisesta linkistä opiskelijasi tutkinnon perusteet ja sieltä arvioinnin kohteet ja kriteerit: Tutkinnon perusteet ja arvioinnin kohteet
  • Pohdi, ovatko opiskelijasi arvioinnin kohteet sinulle selvät. Pohdi myös mitä ne tarkoittavat sinun ammattialallasi ja työpaikallasi.
  • Millaiset arviointitaidot sinulla on? Missä sinun tulisi vielä kehittyä?