4. Arvioimme – eOhjaan.fi

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen arvioidaan näytössä, joka on tärkeä osa tutkinnon suorittamista.

Se on käytännön työtehtävien tekemistä, joissa opiskelija näyttää miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon ja osaamisen.

Osaamisen osoittamisen ja näytön arviointi kuuluvat työelämän edustajan ja opettajan yhteisiin tehtäviin. Näyttö suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa.

Tehtävät:

1. Tutustu sivuun Opiskelijan osaaminen arvioidaan näytössä

  • Avaa Osaamisen arviointiopas työpaikoille
  • Miten sinä työelämän edustajana voit varmistaa, että opiskelija on valmis näyttämään osaamistaan?
  • Pohdi, miten hyvin sinut on perehdytetty arviointiin?
  • Mitkä kohdat ovat sinulle epäselviä? Selvitä epäselvät kohdat opiskelijasi opettajan kanssa.

2. Tutustu sivuun Näyttö arvioidaan yhdessä

  • Kun toimit osaamisen arvioijana näytössä, mitkä asiat ohjaavat toimintaasi?
  • Selvitä, mikä on opiskelijan itsearvioinnin merkitys suhteessa arviointiin.

3. Tutkinnon perusteet ja arviointitaidot

  • Jotta voit arvioida, sinun täytyy tuntea ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet, jotka löytyvät tutkinnon perusteista.
  • Tutustu oman alasi tutkinnon perusteisiin. Valitse oheisesta linkistä opiskelijasi tutkinnon perusteet ja sieltä ammattitaitovaatimukset ja kriteerit: Tutkinnon perusteet ja arvioinnin kohteet
  • Pohdi, ovatko opiskelijasi arvioinnin kohteet sinulle selvät. Pohdi myös mitä ne tarkoittavat sinun ammattialallasi ja työpaikallasi.
  • Millaiset arviointitaidot sinulla on? Missä sinun tulisi vielä kehittyä?

 

 

Ohjaan.fi OhjausHELP


Ohjaan.fi OhjausHELP on uusi palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

Tule verkkotapaamiseen ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa.

Lue lisää


Ajankohtaisia artikkeleita työelämässä oppimisesta

Lue lisää