Maahanmuuttajan työhön ja työyhteisöön perehdyttäminen

Perehdytä alusta asti perusteellisesti.

Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan perehdytykseen, kuten muuhunkin ohjaukseen, kannattaa varata tavanomaista enemmän aikaa. Ohjaustilanteet kannattaa järjestää rauhallisessa tilassa ja mielellään, ainakin alussa, kahdenkeskisinä – näin varmistat, että ylimääräinen hälinä ei vaikeuta ymmärtämistä. Melu haittaa esimerkiksi sanojen tunnistamista.

Kerro selkeästi esimies-alaissuhteista, vastuunjaosta sekä työpaikan toiminta-ja yhteistyötavoista. Nämä ovat asioita, jotka ovat usein erilaisia eri kulttuureissa.

Maahanmuuttajaopiskelijan kanssa kannattaa käydä läpi mm.
taustatietoa organisaatiosta, säännöistä ja toimintatavoista
työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
työsuhteen ja palkkauksen perusteet
työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset
vastuukysymykset, esimerkiksi salassapitovelvollisuus
poissaolot ja niihin liittyvät menettelytavat
työaikaan liittyvät asiat esim. tauot, työpäivän pituus
täsmällisyys ja aikataulujen noudattaminen
terveydenhuolto

Varmista ymmärtäminen

Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt antamasi ohjeet. Älä varmista ymmärrystä kysymällä ymmärsitkö, vaan pyydä opiskelijaa kertomaan omin sanoin miten hän asian  ymmärsi. Selkokieliseen ohjeistamiseen kuuluu asioiden kertaaminen, aluksi mahdollisesti jopa päivittäin, jotta rutiinit tulevat tutuiksi. Älä anna tietoa liikaa kerralla, vaan annostele sitä sopivissa erissä. Kun perehdytät, kerro myös miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Hyvällä perehdytyksellä ehkäiset väärinkäsitysten syntymisiä. Tärkeimmät asiat kannattaa esitellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Myös kuvat helpottavat usein asian ymmärtämistä.

Tue työyhteisön jäseneksi pääsyä

Tue maahanmuuttajan pääsyä työyhteisön jäseneksi. Jo työkavereiden keskinäinen tervehtiminen on osa sitä. Ota opiskelija mukaan työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin esim. keskusteluihin tauoilla. Osallista maahanmuuttajaa myös erilaisissa yhteisissä kanssakäymisissä kuten kokouksissa. Myös työyhteisön muita jäseniä kannattaa ottaa mukaan ohjaukseen ja arviointiin. Näin maahanmuuttaja tutustuu luontevasti myös muihin työntekijöihin.

Perehdy syvemmin toiseen kieleen ja kulttuuriin kuuluvan opiskelijan perehdyttämiseen ja ohjaamiseen esimerkiksi seuraavan oppaan avulla:Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Puhu vähän hitaammin, jooko?