Maahanmuuttajan työhön ja työyhteisöön perehdyttäminen

 

Perehdytä alusta asti perusteellisesti

 Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan perehdytykseen, kuten muuhunkin ohjaukseen, kannattaa varata tavanomaista enemmän aikaa. Ohjaustilanteet kannattaa järjestää rauhallisessa tilassa ja mielellään, ainakin alussa, kahdenkeskisinä – näin varmistetaan, että ylimääräinen hälinä ei vaikeuta ymmärtämistä. Melu haittaa esimerkiksi sanojen tunnistamista.

Kerro selkeästi esimies-alaissuhteista, vastuunjaosta sekä työpaikan toiminta-ja yhteistyötavoista. Nämä ovat asioita, jotka ovat usein erilaisia eri kulttuureissa.

Maahanmuuttajaopiskelijan kanssa kannattaa käydä läpi mm. 

 

 • taustatietoa organisaatiosta, säännöistä ja toimintatavoista
 • työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • työsuhteen ja palkkauksen perusteet
 • työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset vastuukysymykset, esimerkiksi salassapitovelvollisuus 
  poissaolot ja niihin liittyvät menettelytavat
 • työaikaan liittyvät asiat esim. tauot ja työpäivän pituus
 • täsmällisyys ja aikataulujen noudattaminen
 • terveydenhuolto 

Varmista ymmärtäminen 
 

 • Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt antamasi ohjeet. 
 • Älä varmista ymmärrystä kysymällä ymmärsitkö, vaan pyydä opiskelijaa kertomaan omin sanoin, miten hän asian ymmärsi. 
 • Kertaa asioita, aluksi mahdollisesti jopa päivittäin, jotta rutiinit tulevat tutuiksi. 
 • Älä anna tietoa liikaa kerralla, vaan annostele sitä sopivissa erissä. 
 • Kun perehdytät, kerro myös miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Hyvällä perehdytyksellä ehkäiset väärinkäsitysten syntymisiä. 
 • Tärkeimmät asiat kannattaa esitellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Myös kuvat helpottavat usein asian ymmärtämistä.  

Tue työyhteisön jäseneksi pääsyä

 • Tue maahanmuuttajan pääsyä työyhteisön jäseneksi. Jo työkavereiden keskinäinen tervehtiminen on osa sitä. 
 • Ota opiskelija mukaan työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin esim. keskusteluihin tauoilla. 
 • Osallista maahanmuuttajaa myös erilaisissa yhteisissä kanssakäymisissä kuten kokouksissa. 
 • Ota työyhteisön muita jäseniä mukaan ohjaukseen ja arviointiin. Näin maahanmuuttaja tutustuu luontevasti myös muihin työntekijöihin. 

Työkalupakki

Työkalupakista löydät arjen tärkeimmät työkalut

Avaa työkalupakki

Anna palautetta