Maahanmuuttajan työhön ja työyhteisöön perehdyttäminen

 

Perehdytä alusta asti perusteellisesti

 Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan perehdytykseen, kuten muuhunkin ohjaukseen, kannattaa varata tavanomaista enemmän aikaa. Ohjaustilanteet kannattaa järjestää rauhallisessa tilassa ja mielellään, ainakin alussa, kahdenkeskisinä – näin varmistetaan, että ylimääräinen hälinä ei vaikeuta ymmärtämistä. Melu haittaa esimerkiksi sanojen tunnistamista.

Kerro selkeästi esimies-alaissuhteista, vastuunjaosta sekä työpaikan toiminta-ja yhteistyötavoista. Nämä ovat asioita, jotka ovat usein erilaisia eri kulttuureissa.

Maahanmuuttajaopiskelijan kanssa kannattaa käydä läpi mm. 

 

  • taustatietoa organisaatiosta, säännöistä ja toimintatavoista
  • työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
  • työsuhteen ja palkkauksen perusteet
  • työsuojelu- ja turvallisuusmääräykset vastuukysymykset, esimerkiksi salassapitovelvollisuus 
    poissaolot ja niihin liittyvät menettelytavat
  • työaikaan liittyvät asiat esim. tauot ja työpäivän pituus
  • täsmällisyys ja aikataulujen noudattaminen
  • terveydenhuolto 

Varmista ymmärtäminen 
 

  • Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt antamasi ohjeet. 
  • Älä varmista ymmärrystä kysymällä ymmärsitkö, vaan pyydä opiskelijaa kertomaan omin sanoin, miten hän asian ymmärsi. 
  • Kertaa asioita, aluksi mahdollisesti jopa päivittäin, jotta rutiinit tulevat tutuiksi. 
  • Älä anna tietoa liikaa kerralla, vaan annostele sitä sopivissa erissä. 
  • Kun perehdytät, kerro myös miksi asioita tehdään tietyllä tavalla. Hyvällä perehdytyksellä ehkäiset väärinkäsitysten syntymisiä. 
  • Tärkeimmät asiat kannattaa esitellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Myös kuvat helpottavat usein asian ymmärtämistä.  

Tue työyhteisön jäseneksi pääsyä

  • Tue maahanmuuttajan pääsyä työyhteisön jäseneksi. Jo työkavereiden keskinäinen tervehtiminen on osa sitä. 
  • Ota opiskelija mukaan työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin esim. keskusteluihin tauoilla. 
  • Osallista maahanmuuttajaa myös erilaisissa yhteisissä kanssakäymisissä kuten kokouksissa. 
  • Ota työyhteisön muita jäseniä mukaan ohjaukseen ja arviointiin. Näin maahanmuuttaja tutustuu luontevasti myös muihin työntekijöihin. 

Työkalupakki

Työkalupakista löydät arjen tärkeimmät työkalut

Avaa työkalupakki

Anna palautetta